Thông tin chung va tổ chức bộ máy

09/06/2023

THỊ TRẤN BA CHẼ

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan:   Đảng ủy - HĐND - UBND Thị trấn Ba Chẽ.

Địa chỉ:           Khu 3A, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:      02033 888 222

Fax:                 02033 888 717

Email:             ubndthitranbache@quangninh.gov.vn 

 


Ảnh trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND Thị trấn Ba Chẽ.


2. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

Đồng chí: Lan Thị Thu

Huyện ủy viên - Bí thư Đảng uỷ,

Chủ tịch UBND Thị trấn

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp; Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0942 908 336

Email: lanthithu@quangninh.gov.vnĐồng chí: Trịnh Xuân Tư

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND Thị trấn

Năm sinh: 1978.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán,
Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0917 868 811

Email: trinhxuantu@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Đoàn Trọng Hiếu

Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 717

Số điện thoại di động: 0979 076 600

Email: doantronghieu@quangninh.gov.vnĐồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn
Phó Chủ tịch UBND Thị trấn

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 862

Số điện thoại di động: 0913 709 008

Email: nguyenquoctuan.bc@quangninh.gov.vn


 Đồng chí: Hồ Xuân Hùng

Trưởng Công an Thị trấn

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0979 388 108

E-mail: hoxuanhung@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Nguyễn Xuân Tuấn

Chỉ huy trưởng Quân sự Thị trấn

Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0833 037 560

Email: nguyenxuantuan@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Thị Cúc

Công chức Văn phòng tổng hợp

Năm sinh: 1973.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0915 771 674

Email: nguyenthicuc.bc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Thanh Bình

Công chức Văn phòng Thống kê

Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLHC.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0373 293 886

Email: hoangthanhbinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0973 870 728

Email: nguyenthihong8@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Văn Thuỷ
Công chức Địa chính

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0987 731 371

E-mail: hoangthuy.ubnd@gmail.com
 

Đồng chí: 

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 

Email: 
 

Đồng chí: Hà Minh Công

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa XH.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0945 095 093

Email: haminhcong@quangninh.gov.vn
 


Đồng chí: Nịnh Văn Thành

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0987 692 630

Email: ninhvanthanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Chu Thị Huyền

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Năm sinh: 1981.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0915 180 481

Email: chuthihuyen@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị trấn

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0914 200 328

Email: nguyenvancuong.bc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hà Thị Lưu  

Chủ tịch Hội Nông dân

Năm sinh: 1970.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0362 831 855

Email: hathiluu@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Triệu Thị Nguyệt

Chủ tịch Hội LHPN Thị trấn

Năm sinh: 1981.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0345 465 088

Email: trieuthinguyetbc@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thị Tú Anh

Bí thư Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1990.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: .

Số điện thoại di động:

Email:  

3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG:

3.1. Quy chế của Đảng uỷ Thị trấn khoá XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025):

3.2. Quy chế của Uỷ ban nhân dân Thị trấn khoá X (Nhiệm kỳ 2021 - 2026):

Thị trấn Ba ChẽTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1030
Đã truy cập: 7286679