Thông tin chung va tổ chức bộ máy

01/04/2022

THỊ TRẤN BA CHẼ

1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan:   Đảng ủy - HĐND - UBND Thị trấn Ba Chẽ.

Địa chỉ:           Khu 3A, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:      02033 888 222

Fax:                 02033 888 717

Email:             ubndthitranbache@quangninh.gov.vn 

 


Ảnh trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND Thị trấn Ba Chẽ.


2. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

Đồng chí: Lan Thị Thu

Huyện ủy viên - Bí thư Đảng uỷ,

Chủ tịch UBND Thị trấn

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp; Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0942 908 336

Email: lanthithu@quangninh.gov.vnĐồng chí: Trịnh Xuân Tư

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND Thị trấn

Năm sinh: 1978.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán,
Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0917 868 811

Email: trinhxuantu@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Đoàn Trọng Hiếu

Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 717

Số điện thoại di động: 0979 076 600

Email: doantronghieu@quangninh.gov.vnĐồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn
Phó Chủ tịch UBND Thị trấn

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 862

Số điện thoại di động: 0913 709 008

Email: nguyenquoctuan.bc@quangninh.gov.vn


 Đồng chí: Hồ Xuân Hùng

Trưởng Công an Thị trấn

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0979 388 108

E-mail: hoxuanhung@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Nguyễn Xuân Tuấn

Chỉ huy trưởng

Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0833 037 560

Email: nguyenxuantuan@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Thị Cúc

Công chức Văn phòng tổng hợp

Năm sinh: 1973.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0915 771 674

Email: nguyenthicuc.bc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Thanh Bình

Công chức Văn phòng Thống kê

Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLHC.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0373 293 886

Email: hoangthanhbinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bàn Minh Thúy

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0916 958 500

Email: banminhthuy@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vi Liêm Chính

Công chức Địa chính XDMT

Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0946 966 528

Email: viliemchinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trần Xuân Thảo

Công chức Địa chính - Xây dựng

Năm sinh: 1991.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0833 240 891

Email: tranxuanthao@quangninh.gov.vn
 

Đồng chí: Vũ Ngọc Hòa

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1981.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0943 825 009

Email: vungochoa.bc@quangninh.gov.vn
 

Đồng chí: Hà Minh Công

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa XH.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0945 095 093

Email: haminhcong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vi Hùng Cường

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1984.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0946 337 366

Email: vihungcuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Chu Thị Huyền

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Năm sinh: 1981.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0915 180 481

Email: chuthihuyen@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Triệu Thị Nguyệt

Chủ tịch Hội LHPN Thị trấn

Năm sinh: 1981.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0345 465 088

Email: trieuthinguyetbc@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị trấn

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0914 200 328

Email: nguyenvancuong.bc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hà Thị Lưu  

Chủ tịch Hội Nông dân

Năm sinh: 1970.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0362 831 855

Email: hathiluu@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Thị Tú Anh

Bí thư Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1990.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: .

Số điện thoại di động:

Email: 

 

3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG:

3.1. Quy chế của Đảng uỷ Thị trấn khoá XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020):

Quyết định số 62-QĐ/ĐU ngày 25/5/2017 của BCH Đảng bộ Thị trấn Ba Chẽ về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3.2. Quy chế của Uỷ ban nhân dân Thị trấn khoá X (Nhiệm kỳ 2016 - 2021):

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND Thị trấn Ba Chẽ về việc ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân Thị trấn Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thị trấn Ba ChẽTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 745
Đã truy cập: 5056477