Xã Lương Mông

09/08/2021

XÃ LƯƠNG MÔNG 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:        Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lương Mông.

Địa chỉ:                Thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:          02033 791 203

Email:                  ubndxaluongmong@quangninh.gov.vn 

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Lương Mông.

2. Tổ chức bộ máy: 

 

Đồng chí: Nguyễn Huy Toàn

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị nhân lực.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại di động:   0387 636 113

Email: nguyenhuytoan.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Vi Văn Diễn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0912 530 452

Email: vivandien@quangninh.gov.vn


​Đồng chí: Vi Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp. 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912 074 771

Email: vivanchien@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Vi Văn Nhất

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0335 606 160

Email: vivannhat@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Lương Văn Khoa

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế, Trung cấp Quân sự.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0334 190 012

Email: luongvankhoa@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đặng Thị Chính

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0347 862 411

Email: 

 

Đồng chí: Vi Thành Công

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0972 510 153

Email:

 

 

Đồng chí: Khúc Thị Hòa

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Năm sinh: 1976.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phụ nữ.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0352 556 732

Email:

 

 

Đồng chí: Mã Thị Yên

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0377 307 825

Email: 

 

 

Đồng chí: Bàn Hữu Liên

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. 

Số điện thoại di động: 0385 901 898

Email: 

 

 

Đồng chí: Đàm Văn Hòa

Công chức Tài chính - Kế toán xã

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0912 530 479

Email:  damhoa.bc@gmail.com

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Sư

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

Năm sinh: 1971.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0945 356 222

Email:  hoangvansu@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Vi Văn Sở

Công chức Văn hóa - Xã hội xã
(Phụ trách thể thao)

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hoá.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0969 407 707

Email: vivanso@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Chu Thị Chiên
Công chức Địa chính - Nông nghiệp -
Xây dựng Môi trường

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông lâm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0968 531 866

Email: chienminhcam@gmail.com


 

Đồng chí: Triệu Văn Tài

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0347 502 090

Email:  trieuvantai@quangninh.gov.vn

 


Đồng chí: Vi Văn Liễn

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0963 199 662

Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thọ

Công chức Văn phòng - Thống kê xã 

Năm sinh: 1971.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0366 742 279

Email:  nguyenvantho.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lý Quốc Việt 

Công chức Văn phòng - Thống kê, 
Văn thư - Lưu trữ 

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0948 588 534

Email: lyquocviet@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Thị Hồng

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Ngân hàng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0917 143 988

E-mail: hongvuns510@gmail.com
 
 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2580
Đã truy cập: 5856667