Xã Minh Cầm

XÃ MINH CẦM 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:         Đảng ủy - HĐND - UBND xã Minh Cầm

Địa chỉ:                 Thôn Đồng Tán, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:            0203 3790 401

Email:                   ubndxaminhcam@quangninh.gov.vn 

Trụ sở xã Minh Cầm 

2. Tổ chức bộ máy

 

Đồng chí: Bàn Văn Ba

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1979 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại di động: 01699 008 322

Email: banvanba@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Đặng Văn Ngân

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0964 565 768

Email: dangvanngan@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Vi Văn Tô

Phó Bí thư Đảng ủy xã

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 01658 739 908

Email: vivanto@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Lộc Văn Chung

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01648 245 009

Email: locvanchung@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0913 709 008

Email: nguyenquoctuan.bc@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Vũ Khánh Ly

Công chức Văn phòng - Thống kê

(Phụ trách hành chính, tổng hợp)

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng, Kỹ sư PTNT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0915 292 009

Email: vukhanhly@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Văn Hòa

Công chức Văn phòng - Thống kê

(Phụ trách thống kê KT-XH, tiếp công dân)

Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư PTNT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0917 590 356

Email: hoangvanhoa.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Khúc Thị Vân

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01683 723 998

Email: vanubx@gmail.com

 

Đồng chí: Chu Thị Chiên

Công chức Địa chính

(Phụ trách Nông nghiệp, xây dựng và môi trường)

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01645 435 431

Email: chuthichien@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lý Hồng Chi

Công chức Địa chính

(Phụ trách Lâm nghiệp)

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01629 954 481

Email: lyhongchins2014@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Thế Mạnh

Công chức Văn hóa - Xã hội

(Phụ trách VHTT, thể thao và du lịch)

Năm sinh: 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm mỹ thuật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01696 981 370

Email: phamthemanh0311@gmail.com

 

Đồng chí: Triệu Thị Tư

Công chức Văn hóa - Xã hội

(Phụ trách Thương binh và Xã hội)

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0984 946 653

Email: trieuthitu@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vi Văn Liêm

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01232 876 726

Email: thanhliem05011983@gmail.com

Đồng chí: Chu Văn Thêm

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại di động:

Email:
Đồng chí: Hoàng Văn Đức

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0974 631 684

Email: hoangvanduc534@gmail.com

 

Đồng chí: Vi Đức Sinh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 01683 544 801

Email:

 

Đồng chí: Phạm Văn Vinh

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 01666 560 092

Email: phamvanvinh.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Thị Hồng

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại di động: 01654 123 272

Email: phamthihong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Thị Nhung

Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 01696 428 324

Email: hongnhungmc@gmail.com
 
 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1738
Đã truy cập: 2505844