Xã Minh Cầm

09/06/2023

XÃ MINH CẦM 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:         Đảng ủy - HĐND - UBND xã Minh Cầm

Địa chỉ:                 Thôn Đồng Tán, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:            0203 3790 401

Email:                   ubndxaminhcam@quangninh.gov.vn 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Minh Cầm .

2. Tổ chức bộ máy

 

Đồng chí: Bàn Văn Ba
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1979 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại di động: 0399 008 322

Email: banvanba@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nịnh Văn Tày  

Phó Bí thư Đảng uỷ xã,
Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1974.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Văn hóa XH.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0986 324 388

Email: ninhvantay@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Vi Văn Tô

Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch MTTQ,
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0358 739 908

Email: vivanto@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Vi Văn Liêm
Phó Chủ tịch HĐND, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0832 876 726

Email: thanhliem05011983@gmail.com


 

Đồng chí: Hoàng Văn Đức

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0974 631 684

Email: hoangvanduc534@gmail.comĐồng chí: Phạm Thị Hồng

Bí thư Đoàn thanh niên,
Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại di động: 0354 123 272

Email: phamthihong@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Hoàng Văn Hòa

Công chức Văn phòng - Thống kê
(Phụ trách thống kê KT-XH, tiếp công dân)

Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư PTNT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0917 590 356

Email: hoangvanhoa.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Lý Quốc Việt 

Công chức Văn phòng - Thống kê, 
Văn thư - Lưu trữ 

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0948 588 534

Email: lyquocviet@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Khúc Thị Vân

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0383 723 998

Email: vanubx@gmail.com


Đồng chí: Vi Văn Minh

Công chức Địa chính xã 

Năm sinh: 1969.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0379 172 438

Email:  viminhlm@gmail.comĐồng chí: Phạm Thế Mạnh

Công chức Văn hóa - Xã hội

(Phụ trách VHTT, thể thao và du lịch)

Năm sinh: 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm mỹ thuật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0396 981 370

Email: phamthemanh0311@gmail.com

Đồng chí: Triệu Thị Tư

Công chức Văn hóa - Xã hội
(Phụ trách Thương binh và Xã hội)

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0984 946 653

Email: trieuthitu@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Vi Văn Liễn

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0963 199 662

Email:

 

Đồng chí: Chu Văn Thêm

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại di động:

Email:


Đồng chí: Vi Thành Công

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1991.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0366 616 600

Email:

 
 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1253
Đã truy cập: 7510275