Xã Đạp Thanh

15/12/2022

XÃ ĐẠP THANH

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đạp Thanh.

Địa chỉ:                  Thôn Bắc tập, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:             02036 583 345

Email:                    ubndxadapthanh@quangninh.gov.vn 

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đạp Thanh.

2. Tổ chức bộ máy 

 

Đồng chí: Đồng Nguyên Khánh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Năm sinh: 1976.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động: 0913 004 676

Email: dongnguyenkhanh@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Lan Thị Vân
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã,
Chủ tịch MTTQ xã

Năm sinh: 1978.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0919 490 185 - 0973 748 815.

Email: lanthivan@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Hoàng Văn Huấn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0372 750 799

Email: hoangvanhuan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đặng Văn Vượng

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0349 946 339

Email: dangvanvuong.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Trần Văn Chiều

Phó Chủ tịch UBND xã
(phụ trách lĩnh vực kinh tế)

Năm sinh: 1987.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác XH.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0345 465 468

Email: tranvanchieu.bc@quangninh.gov.vnĐồng chí: Dương Thị Chiến

Phó Chủ tịch UBND xã
(phụ trách lĩnh vực văn hoá - xã hội)

Năm sinh: 1984.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0378 871 249

Email: duongthichien@quangninh.gov.vn
Đồng chí: Bùi Thị Nga

Công chức Văn phòng thống kê

Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại cơ quan: 02036 583 345

Số điện thoại di động: 0343 927 177

Email: buithinga.bc@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Đặng Văn Hồng

Công chức Văn phòng thống kê

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại cơ quan: 02036 583 345

Số điện thoại di động: 039 586 1983

Email: dangvanhong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Mông Văn Thêm

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1972.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0944 951 943

Email: mongvanthem@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Trần Văn Tình

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhật Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0344 888 611

Email:

 
Đồng chí: Trần Văn Sồi

Công chức Địa chính XDMT

Năm sinh: 1966.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0386 211 771

Email: tranvansoi@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nịnh Thị Hậu

Công chức Địa chính - Xây dựng

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư PTNT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0358 079 864

Email: ninhthihau@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Bùi Thị Mai
Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0977 317 013

Email: buithimai.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đặng Văn Thi

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1967.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0384 926 999

Email: dangvanthi@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Loan Mạnh Hùng

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác XH.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0985 735 254

Email: loanmanhhung@quangninh.gov.vnĐồng chí: Hoàng Minh Thảo

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Trung cấp truyền hình.

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại di động: 0986 855 125

Email:hoangminhthao.bc@quangninh.gov.vn


 
Đồng chí: Đinh Văn Nghĩa

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0373 230 019

Email: dinhvannghia@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Phú Quý

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 

Email:
 

 

Đồng chí: Chu Thị Vinh

Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0989 525 629

Email: chuthivinh.bc@quangninh.gov.vn

  

Đồng chí: Loan Văn Khang

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1990.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 

Email: 

 

Đồng chí: Trần Văn Quân

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1976.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác XH

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0355 818 113

Email: tranvanquan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Văn Thiện

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0352 345 103

Email: tranvanthien.bc@quangninh.gov.vn

 
   
   

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3341
Đã truy cập: 6908895