Xã Thanh Lâm

09/06/2023

XÃ THANH LÂM 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:         Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Lâm.

Địa chỉ:                 Thôn Khe Nháng, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:            0203 3790 204

Email:                   ubndxathanhlam@quangninh.gov.vn

Ảnh trụ sở xã Thanh Lâm.  

 

2. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí: Vũ Văn Anh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

Năm sinh: 1984.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học cây trồng.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 209 

Số điện thoại di động: 0914 818 250

Email: vuvananh.bc@quangninh.gov.vn

vuvananhpr84@gmail.com


Đồng chí: Chu Văn Hoàn

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Lịch sử.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0357 738 268

Email: chuvanhoan.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Văn Cảnh

Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204 

Số điện thoại di động: 0337 150 064

E-mail: nguyenvancanh.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Lan Thị Nụ

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204 

Số điện thoại di động: 0949 919 210

E-mail: 


Đồng chí: Lan Văn Thành

Phó Chủ tịch UBND xã 

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0982 388 616

Email: lanvanthanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trần Văn Đông

Chủ tịch MTTQ xã

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế; Cao đẳng Sư phạm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0984 790 918

Email: trandong19892106@gmail.com

Đồng chí: Hoàng Minh Thúy

Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phụ vận

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0948 247 520

Email: hoangthuypntl@gmail.com


Đồng chí: Nịnh Hồng Quân

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 

Email:

Đồng chí: Phạm Văn Cường

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0918 254 388

Email: phamcuongk3bc@gmail.com


Đồng chí: Lan Văn Thả

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0822 469 838

Email: 


Đồng chí: Ngô Văn Chỉnh

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động:

Email:

Đồng chí: Hoàng Trung Tính

Chỉ huy trưởng Quân sự

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 

Email:


Đồng chí: Mễ Thị Tiên

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0834 222 087

Email: tienubthanhlam@gmail.com

Đồng chí: 

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 

Email:


Đồng chí: Nguyễn Văn Viên

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0377 830 289

Email: vien.viet.kieu@gmail.com


Đồng chí: Nịnh Thị Hậu

Công chức Địa chính - Xây dựng

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư PTNT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0358 079 864

Email: ninhthihau@quangninh.gov.vnĐồng chí: 

Công chức Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 

Email: 


Đồng chí: Trần Văn Quý

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0833 418 037

Email:

Đồng chí: Đàm Văn Phục

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0378 495 323

Email:Đồng chí: Đàm Văn Hòa

Công chức Tài chính - Kế toán xã

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0912 530 479

Email:  damhoa.bc@gmail.com


 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4782
Đã truy cập: 7486856