Xã Thanh Sơn

09/06/2023

XÃ THANH SƠN

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Sơn

Địa chỉ:                  Thôn Khe Lọng ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:             02033 790 080

Fax:                        02033 790 047

Email:                    ubndxathanhson@quangninh.gov.vn 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Sơn.

2. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí: Phạm Thế Hiền

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 142

Số điện thoại di động: 0916 508 906

Email: phamthehien@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Lã Thanh Chương

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790143

Số điện thoại di động: 0848 010 010

Email: lathanhchuong@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Lục Văn Bình

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ xã

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0942 064 136

Email: lucvanbinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Chíu Sinh Phượng

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 068

Số điện thoại di động: 0344 468 165

Email: chiusinhphuong@quangninh.gov.vnĐồng chí: Đàm Văn Tằng

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0384 435 168

Email: damvantang@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nịnh Thị Quyết

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 047

Số điện thoại di động: 0945 005 456

Email: ninhthiquyet@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Phạm Thị Luyến

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 080

Số điện thoại di động: 0856 871 404

Email: phamthiluyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Văn Vương

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0838 546 547

Email: hoangvanvuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vi Hùng Cường

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1984.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0946 337 366

Email: vihungcuong@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Dương Minh Đại

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0948 655 620

Email: duongminhdai@quangninh.gov.vn
 
 

Đồng chí: Đặng Văn Quân

Công chức Địa chính nông nghiệp xây dựng và Môi trường

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp PTNT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0943 513 279

Email:
 
 

Đồng chí: Trần Văn Sồi

Công chức Địa chính XDMT

Năm sinh: 1966.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0386 211 771

Email: tranvansoi@quangninh.gov.vn
 

Đồng chí: Dương Thị Yến

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0968 890 800

Email: duongthiyen@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Tô Hải Yến

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0964 919 960

Email: tohaiyen@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Trung Thành

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0982 215 812

Email:


 Đồng chí: Nịnh Văn Phi

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0949 778 282

Email: ninhvanphi@quangninh.gov.vn
 Đồng chí: Nịnh Văn Cối

Chủ tịch Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0946 741 035

Email: ninhvancoi@quangninh.gov.vn
 


Đồng chí: Nịnh Văn Năm

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0967 995 315

Email: ninhvannam@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Hoàng Văn Duy

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1987

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0915 347 280

Email: hoangvanduy@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Thị Thuyên

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0911 205 906

Email: hoangthithuyen@quangninh.gov.vn 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 658
Đã truy cập: 6870488