Xã Đồn Đạc

09/06/2023

XÃ ĐỒN ĐẠC 

 

1. Thông tin chung:  

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồn Đạc.

Địa chỉ:                  Thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:             02033 888 210

Email:                    ubndxadondac@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Đồn Đạc.

2. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí: Lưu Minh Thắng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động:     02033 888 210

Email: luuminhthang@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Thị Huệ

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: 

+ Thạc sĩ: Giáo dục học; Vật lý.
+ Cử nhân: Luật Kinh tế; Ngôn ngữ Anh; Quản trị kinh doanh.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại di động: 0912 402 195 

Email: phamthihue.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Thành Trung

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0344 625 504

Email: nguyenthanhtrung.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Hà Văn Ba

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0838 734 082

Email: havanba.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Triệu Quý Làu

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0942 719 955

Email: trieuquylau.bc@quangninh.gov.vnĐồng chí: Triệu A Lộc

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động:    0394 784 536

Email: 


Đồng chí: Triệu A Lộc

Chủ tịch MTTQ xã

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0819 973 636

Email: chiuahai@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Đinh Thị Thu

Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0846 873 436

Email: dinhthithu.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Gái

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0842 982 005

Email: nguyenthigai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Văn An

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0966 095 161

Email: nguyenvanan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hà Thị Minh Nhâm

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1993

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0832 664 989

Email: 

Đồng chí: Nguyễn Văn Sự

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0988 935 679

Email:

 

Đồng chí: 

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 

Email: 


Đồng chí: Ty Sý Sằn

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0942 719 995

Email: tyxisan.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Văn Giểng

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0943 525 438

Email: hoangvangieng.bc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0929 700 088

Email: nguyenthikimdung.bc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Tô Thị Thêm

Công chức Địa chính nông nghiệp xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0812 799 755

Email: tothithem@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vi Đức Kiên

Công chức Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0912 900 093

Email: viduckien1177@gmail.com

Đồng chí: Hoàng Văn Đăng

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0363 387 947

Email: hoangvandang.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lý Quốc Minh

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0944 561 228

Email: lyquocminh.bc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: 

Công chức Tài chính - Kế toán xã 

Năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại di động: 

Email: 

 
 
   
 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4930
Đã truy cập: 6885505