Xã Nam Sơn

09/06/2023

XÃ NAM SƠN

  

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Sơn 

Địa chỉ:                  Thôn Nam Hả trong, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:             0203 3888 246

Email:                    ubndxanamson@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Nam Sơn. 

2. Tổ chức bộ máy:

Ông: Phạm Văn Đăng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
 

Năm sinh: 1978.

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 342

Số điện thoại di động:      0936 429 465

Email: phamvandang@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Văn Pẩu
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã
 

Năm sinh: 1968.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 743

Số điện thoại di động: 0982 568 912

Email: hoangvanpau.bc@quangninh.gov.vn 

 

 

Đồng chí: Lê Văn Ngọc
Phó Bí thư Đảng uỷ xã, 
Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 246

Số điện thoại di động:       0912 900 097

Email: levanngoc@quangninh.gov.vn


 

 

Ông: Lý Văn Xuân
Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1976.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 246

Số điện thoại di động: 0942649115

E-mail: lyvanxuan.bc@quangninh.gov.vn


 

 

Ông: Phùn Văn Thắng
Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Thac sĩ Kinh tế nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 743

Số điện thoại di động: 0366 619 090

E-mail: phunvanthang.bc@quangninh.gov.vn

 

Ông: Đặng Văn Tuấn
Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0973 779 131

E-mail: dangtuanbcns@gmail.com

 

Ông: Hoàng Văn Khang
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1968.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0372 062 933

E-mail: hoangvankhangnsbc@gmail.com

 

Ông: Đinh Văn Sáng
Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1969.

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0915 710 569

E-mail: dinhsangnamson@gmail.com


Bà: Đào Thị Thuận
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Năm sinh: 1970.

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 087 375 3203

E-mail: daothuan.ns@gmail.com

Ông: Hoàng Văn Hùng
Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1993.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0365 194 114

E-mail: vpdoanxanamson@gmail.com

 

Ông: Trần Văn Lê
Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh. 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0915 049 287

E-mail: tranlecabc@gmai.com


Ông: Đặng Văn Sinh
Chỉ huy Trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 1972.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0943 318 397

E-mail:

 

Ông: Hoàng Văn Cảnh
Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0947 558 958

E-mail: hoangcanhnamson@gmail.com

 

Ông: Lý Thanh Hải
Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0942 649 113

Email: lythanhhai@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Dương Văn Lượng

Công chức Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0349 387 333

Email: duongvanluong@quangninh.gov.vn


Bà: Vũ Khánh Ly
Công chức Địa chính
 

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng,
Kỹ sư PTNT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0915 292 009

Email: vukhanhly@quangninh.gov.vn


Ông: Hoàng Văn Vương

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0838 546 547

Email: hoangvanvuong@quangninh.gov.vn


Bà: Vũ Thị Hồng
Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0917 143 988

Email: vuhongns@gmail.com

  

Bà: Mông Thị Thái

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: CĐ Tài chính Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0986 833 980

Email: thaicachua@gmail.com


Ông: Vũ Minh Hồng
Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1981.

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0393 273 999

Email: vuminhhong.bc@quangninh.gov.vn


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 860
Đã truy cập: 7265058