Xã Nam Sơn

27/07/2021

XÃ NAM SƠN

  

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Sơn 

Địa chỉ:                  Xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:             0203 3888 246

Email:                    ubndxanamson@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Nam Sơn. 

2. Tổ chức bộ máy:

Ông: Phạm Văn Đăng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 342

Số điện thoại di động:      0936 429 465

Email: phamvandang@quangninh.gov.vn

Ông: Hoàng Minh Đức
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 
Chủ tịch MTTQ xã

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 743

Số điện thoại di động: 0912 530 260

E-mail: hoangminhduc.bc@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Lê Văn Ngọc

Phó Bí thư Đảng uỷ xã,
Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 246

Số điện thoại di động:       0912 900 097

Email: levanngoc@quangninh.gov.vn


Ông: Lý Văn Xuân

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 246

Số điện thoại di động: 0385 715 376

E-mail: lyvanxuan.bc@quangninh.gov.vn


 

Ông: Phùn Văn Thắng

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 743

Số điện thoại di động: 0366 619 090

E-mail: phunvanthang.bc@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Đặng Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND xã,
Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0973 779 131

E-mail: vpdoanxanamson@gmail.com

 

Ông: Hoàng Văn Khang

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0372 062 933

E-mail: hoangvankhang1968@gmail.com

 

Ông: Đinh Văn Sáng

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0915 710 569

E-mail: dinhsangnamson@gmail.com

 

Bà: Đào Thị Thuận

Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 087 375 3203

E-mail: daothuan.ns@gmail.com

 

Ông: Bùi Quang Long

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân. 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0969 268 858

E-mail: quanglongns88@gmail.com

Ông: Đặng Văn Sinh

Chỉ huy Trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự cơ sở.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0943 318 397

E-mail:

 

Ông: Hoàng Văn Cảnh

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0947 558 958

E-mail: hoangcanhnamson@gmail.com

 

Ông: Lý Thanh Hải

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0942 649 113

Email: lythanhhai@quangninh.gov.vnÔng: Hoàng Văn Thuỷ

Công chức Địa chính
(Phụ trách Nông nghiệp, xây dựng và môi trường)

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0987 731 371

E-mail: hoangthuy.ubnd@gmail.com


Vũ Khánh Ly

Công chức Địa chính

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng, Kỹ sư PTNT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0915 292 009

Email: vukhanhly@quangninh.gov.vn


 

Ông: Hà Quý Bằng

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:

E-mail: habangnamson@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Hồng

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0973 870 728

E-mail: nguyenthihongnsbc@gmail.com

Bà: Vũ Thị Hồng

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0917 143 988

E-mail: vuhongns@gmail.com

 

Ông: Vũ Minh Hồng

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1981.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0393 273 999

Email: vuminhhong.bc@quangninh.gov.vn
   

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 507
Đã truy cập: 4265796