Xã Nam Sơn

01/04/2022

XÃ NAM SƠN

  

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Sơn 

Địa chỉ:                  Xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:             0203 3888 246

Email:                    ubndxanamson@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Nam Sơn. 

2. Tổ chức bộ máy:

Ông: Phạm Văn Đăng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 342

Số điện thoại di động:      0936 429 465

Email: phamvandang@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Hoàng Văn Pẩu
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

Năm sinh: 1968.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 743

Số điện thoại di động: 0982 568 912

Email: hoangvanpau.bc@quangninh.gov.vn 


 

Đồng chí: Lê Văn Ngọc
Phó Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 246

Số điện thoại di động:       0912 900 097

Email: levanngoc@quangninh.gov.vn


Ông: Lý Văn Xuân
Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 246

Số điện thoại di động: 0385 715 376

E-mail: lyvanxuan.bc@quangninh.gov.vn


 

Ông: Phùn Văn Thắng
Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 743

Số điện thoại di động: 0366 619 090

E-mail: phunvanthang.bc@quangninh.gov.vn

Ông: Đặng Văn Tuấn
Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0973 779 131

E-mail: vpdoanxanamson@gmail.com

 

Ông: Hoàng Văn Khang
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0372 062 933

E-mail: hoangvankhang1968@gmail.com

 

Ông: Đinh Văn Sáng
Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0915 710 569

E-mail: dinhsangnamson@gmail.com

 

Bà: Đào Thị Thuận
Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 087 375 3203

E-mail: daothuan.ns@gmail.com

Ông: Hoàng Văn Hùng
Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1993

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0365 194 114

E-mail: vpdoanxanamson@gmail.com

 

Ông: Bùi Quang Long
Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân. 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0969 268 858

E-mail: quanglongns88@gmail.com

Ông: Đặng Văn Sinh
Chỉ huy Trưởng Quân sự xã

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự cơ sở.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0943 318 397

E-mail:

 

Ông: Hoàng Văn Cảnh
Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0947 558 958

E-mail: hoangcanhnamson@gmail.com

 

Ông: Lý Thanh Hải
Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0942 649 113

Email: lythanhhai@quangninh.gov.vnÔng: Hoàng Văn Thuỷ
Công chức Địa chính
(Phụ trách Nông nghiệp, xây dựng và môi trường)

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0987 731 371

E-mail: hoangthuy.ubnd@gmail.com


Vũ Khánh Ly
Công chức Địa chính


Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng, Kỹ sư PTNT.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0915 292 009

Email: vukhanhly@quangninh.gov.vn


 

Ông: Hà Quý Bằng
Công chức Tư pháp - hộ tịch

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:

Email: habangnamson@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Hồng
Công chức Tư pháp - hộ tịch

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0973 870 728

Email: nguyenthihongnsbc@gmail.com

Bà: Vũ Thị Hồng
Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0917 143 988

Email: vuhongns@gmail.com

 

Ông: Vũ Minh Hồng
Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1981.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0393 273 999

Email: vuminhhong.bc@quangninh.gov.vn
   

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3165
Đã truy cập: 5228477