Giới thiệu chung Huyện ủy

HUYỆN UỶ BA CHẼ 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Huyện uỷ huyện Ba Chẽ
Địa chỉ:            Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:       02033 888 045
Fax:                  02033 888 731
Email:              hubc@quangninh.gov.vn


Trụ sở Huyện uỷ Ba Chẽ.

 2. Thường trực Huyện ủy:

Đồng chí: Lê Minh Hải

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện  

Điện thoại văn phòng: 02033 888 235

Email: leminhhai@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Đỗ Khánh Tùng

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

Điện thoại văn phòng: 02033 888 258

Email: dokhanhtung.quangninh@gmail.com 


Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷChủ tịch UBND huyện

Điện thoại văn phòng: 02033 888 202 

Email: nguyenminhson@quangninh.gov.vn

   BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ
KHOÁ XXIV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 

 

 

Đồng chí: Lê Minh Hải

 Bí thư Huyện uỷ,

Chủ tịch HĐND huyện 

 

 

 


Đồng chí: Đỗ Khánh Tùng

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

 

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ,

Chủ tịch UBND huyện

 

 

Đồng chí: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

 

Đồng chí: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

 

Đồng chí: Bùi Văn Lưu

Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 

 

Đồng chí: Nịnh Quốc Hoàn

Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện

 

 

Đồng chí: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,

Thủ trưởng cơ quan Khối MTTQ và

các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

 

 

Thượng tá Phạm Duy Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện


 

Đại tá Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện


 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
KHOÁ XXIV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đ/c: Lê Minh Hải

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

2

Đ/c: Đỗ Khánh Tùng

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

3

Đ/c: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

5

Đ/c: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

6

Đ/c: Bùi Văn Lưu

Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện

7

Đ/c: Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

8

Đ/c: Nịnh Quốc Hoàn

Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện

9

Đ/c: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  huyện

10

Đ/c: Phạm Duy Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11

Đ/c: Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện

12

Đ/c: Nguyễn Thái Phong

Phó Chủ tịch HĐND huyện

13

Đ/c: Đinh Thị Vỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Đ/c: Lưu Minh Thắng

Chánh Văn phòng Huyện ủy

15

Đ/c Hà Văn Đông

Phó Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện

16

Đ/c: Phạm Thị Thùy Trang

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

17

Đ/c: Vương Quang Ninh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

18

Đ/c: Nguyễn Huy Toàn

Bí thư Huyện Đoàn Ba Chẽ

19

Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Mai

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

20

Đ/c: Hoàng Thị Oanh

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

21

Đ/c: Trần Văn Dũng

Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch

22

Đ/c: Phạm Thị Hằng

Trưởng phòng Lao động - TB&XH

23

Đ/c: Triệu Đức Phượng

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

24

Đ/c: Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

25

Đ/c: 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

26

Đ/c: Hoàng Trường Sơn

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

27

Đ/c: Phạm Văn Đăng

Trưởng phòng Dân tộc

28

Đ/c: Nịnh Minh Quang

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

29

Đ/c: Lan Thị Thu

 Phó Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra
30

Đ/c: Từ Chín Cường

Viện trưởng Viện KSND huyện

31

Đ/c: Lê Viết Cường

Chánh án TAND huyện

32

Đ/c: Đồng Nguyên Khánh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn

33

Đ/c: Hà Ngọc Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Mông

34

Đ/c: Bàn Văn Ba

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Cầm

35

Đ/c: Khúc Minh Tề

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạp Thanh

36

Đ/c: Hoàng Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm

37

Đ/c: Khúc Thanh Nghị

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Sơn

38

Đ/c: Vi Thanh Vinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn

39

Đ/c: Khiếu Anh Tú

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 433
Đã truy cập: 1032489