Giới thiệu chung Huyện ủy

19/12/2022

HUYỆN UỶ BA CHẼ 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Huyện uỷ Ba Chẽ.

Địa chỉ:            Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại:       02033 888 045

Fax:                  02033 888 731

Email:              hubc@quangninh.gov.vn


Trụ sở Huyện uỷ Ba Chẽ.

 2. Thường trực Huyện ủy:

Đồng chí: Vũ Thành Long

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Bí thư Huyện uỷ

 

Điện thoại văn phòng: 02033 888 235 

Email: vuthanhlong@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Bùi Văn Lưu

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ,
Chủ tịch HĐND huyện

 

Điện thoại văn phòng: 02033 888 258

Email: buivanluu.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Đỗ Mạnh Hùng

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

 

Điện thoại văn phòng: 02033 888 202

Email: domanhhung3@quangninh.gov.vn

 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ BA CHẼ
KHOÁ XXV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 


 

 

 

Đồng chí: Vũ Thành Long

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
Bí thư Huyện uỷ

 

 

 

Đồng chí: Bùi Văn Lưu

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ,
Chủ tịch HĐND huyện


 

 

Đồng chí: Đỗ Mạnh hùng

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

Đồng chí: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

 


 

 

Đồng chí: Đinh Thị Vỹ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thái Phong

Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

 

 

 

Đồng chí: Nịnh Quốc Hoàn

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

 

 

Đồng chí: Hoàng Trường Sơn

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 

 

Đồng chí: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,

Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và

các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

   


 

 

Thượng tá: Hà Giang

Trưởng Công an huyện


 

 

Thượng tá: Nguyễn Đình Định

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA CHẼ KHOÁ XXV,
NHIỆM KỲ 2020 - 2025STT Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c: Vũ Thành Long Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ
2 Đ/c: Bùi Văn Lưu Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
3 Đ/c: Đỗ Mạnh Hùng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
4 Đ/c: Linh Thị Xuân Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện 
5 Đ/c: Đinh Thị Vỹ Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 
6 Đ/c: Nguyễn Thái Phong Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ
7 Đ/c: Nịnh Quốc Hoàn Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ
8 Đ/c: Hoàng Trường Sơn Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
9 Đ/c: Hoàng Ngọc Quyền Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
10 Đ/c: Nguyễn Đình Định Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
11 Đ/c: Hà Giang Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện
12 Đ/c: Khiếu Anh Tú Phó Chủ tịch UBND huyện 
13 Đ/c: Vũ Thị Hoài Chánh Văn phòng Huyện ủy
14 Đ/c: Nguyễn Thị Thuý Mai Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ
15 Đ/c: Hoàng Văn Thắng Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện
16 Đ/c: Phạm Thị Thuỳ Trang Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
17 Đ/c: Khúc Thanh Nghị Chủ tịch Hội Nông dân huyện
18 Đ/c: Lê Minh Đạt Bí thư Huyện Đoàn Ba Chẽ
​19 ​Đ/c: Triệu Thị Đạt ​Trưởng phòng Nội vụ huyện
20 Đ/c: Hoàng Thị Oanh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
21 Đ/c: Trần Văn Dũng Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch
22 Đ/c: Vi Thanh Vinh Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT
23 Đ/c: Nguyễn Thanh Tùng Chánh Thanh tra huyện
24 Đ/c: Nguyễn Tiến Trường Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
25 Đ/c: Hà Ngọc Tùng Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
26 Đ/c: Triệu Đức Phượng Trưởng phòng Dân tộc
27 Đ/c: Trần Trọng Tường Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện
28 Đ/c: Từ Chín Cường Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện
29 Đ/c: Lê Viết Cường Chánh án Toà án nhân dân huyện
30 Đ/c: Lan Thị Thu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn
31 Đ/c: Nguyễn Huy Toàn Bí thư Đảng ủy xã Lương Mông
32 Đ/c: Bàn Văn Ba Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Cầm
33 Đ/c: Đồng Nguyên Khánh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạp Thanh
34 Đ/c: Vũ Văn Anh Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm
35 Đ/c: Phạm Thế Hiền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn
36 Đ/c: Phạm Văn Đăng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn
37 Đ/c: Lưu Minh Thắng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc
     

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3732
Đã truy cập: 7482016