Ban Dân vận Huyện ủy

11/05/2022

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Ban Dân vận Huyện ủy Ba Chẽ.

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại:        02033 888 949

Fax:                   02033 888 731

Email:               bandv.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 Đồng chí: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 359

Số điện thoại di động:       0947 080 268

Email: hoangngocquyen68@gmail.com 


 


Đồng chí: Nguyễn Phương Dung

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy 

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 949

Số điện thoại di động:      0915 049 048

Email: nguyenphuongdung@quangninh.gov.vn
Đồng chí: 

Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại di động:

Email: 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1120
Đã truy cập: 7498049