Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Ba Chẽ.

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:        02033 888 237

Fax:                   02033 888 731

E-mail:              bantg.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 


Đồng chí: Lê Xuân Mùi

Trưởng ban Tuyên giáo

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 237

Số điện thoại di động: 0918 942 854

Email: lexuanmui@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nịnh Minh Quang

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Văn

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 237

Số điện thoại di động:      0943. 762. 989

Email:
ninhminhquang@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đoàn Thị Thúy

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 790 826

Số điện thoại di động:  0942 529 885

Email: doanthuyttbdctbache@gmail.com

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2231
Đã truy cập: 1040841