Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

13/12/2022

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Ba Chẽ.

Địa chỉ:            Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:       02033 888 260

Fax:                  02033 888 731

E-mail:             ubkttt.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

Đồng chí: Nịnh Quốc Hoàn

Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, 
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra


Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế nông nghiệp; Đại học Thống kê KTXH.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 260

Số điện thoại di động: 0946 534 686

Emailninhquochoan@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Mai 
Huyện uỷ viên,
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
 


Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học Quản trị kinh doanh.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 256

Số điện thoại di động:       0974 508 228

Email: nguyenthithuymai@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Trần Thị Thảo

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra


Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 256

Số điện thoại di động: 0942 998 659

Email: tranthithao@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Hoàng Thị Hạnh

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra


Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Lịch sử.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 256

Số điện thoại di động: 0973 551 699

Emailhoangthihanh@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hòa 

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra


Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ thông tin; Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 256

Số điện thoại di động: 0989 062 466

Email: nguyenngochoa@quangninh.gov.vn

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 7735447