Giới thiệu chung UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA CHẼ

   

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:             Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:                      Số 354, đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:                 0203 3888 490

Fax:                            0203 3888 205

Email:                        ubndbc@quangninh.gov.vn

Website:                    http://bache.quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở HĐND&UBND huyện Ba Chẽ


2. Tổ chức bộ máy:
  

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ,

Chủ tịch UBND huyện

 

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 202

   Email: nguyenminhson@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

 

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 208

   Email:  nguyencongquyen@quangninh.gov.vn 

 


Đồng chí: Đinh Thị Vỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 900

   Email:  dinhthivy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

3. Phân công nhiệm vụ của Thường trực UBND huyện:   

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1559
Đã truy cập: 2040565