Giới thiệu chung UBND

14/02/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA CHẼ

   

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:             Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:                      Số 354, đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:                 0203 3888 490

Fax:                            0203 3888 205

Email:                        ubndbc@quangninh.gov.vn

Website:                    http://bache.quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở HĐND và UBND huyện Ba Chẽ.


2. Tổ chức bộ máy:Đồng chí: Đỗ Khánh Tùng

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

 

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 202

   Email: dokhanhtung@quangninh.gov.vn
Đồng chí: Đinh Thị Vỹ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 900

   Email:  dinhthivy@quangninh.gov.vn

 
Đồng chí: Khiếu Anh Tú

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

   Điện thoại văn phòng: 0203 3888 208

   Email:  khieuanhtu@quangninh.gov.vn

 

 

 

3. Phân công nhiệm vụ của Thường trực UBND huyện (kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Ba Chẽ về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026):   

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2580
Đã truy cập: 4717467