Ban Kinh tế - Xã hội

01/06/2020

DANH SÁCH

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX

nhiệm kỳ 2016 - 2021

       

 


Bà: Nịnh Thị Hảo

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội


Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 204

Số điện thoại di động: 0943 735 992 

Email: ninhthihao@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Khúc Thanh Nghị 

Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội,
Chủ tịch Hội Nông dân huyện


Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 204

Số điện thoại di động: 0912 530 316

Email: khucthanhnghi@quangninh.gov.vn

  

 

 

CÁC ỦY VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

   

 

Bà: Hoàng Thị Oanh

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo


Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 267

Số điện thoại di động:      0912 900 109

Email: hoangoanh.bache@gmail.com

 


Ông: Vương Quang Ninh

Đại biểu HĐND huyện.

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0916 840 366

Email: vuongquangninhbc@gmail.comÔng: Hà Ngọc Tùng

Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Lâm nghiệp, Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 109

Số điện thoại di động: 0914 664 616

Email: hangoctung@quangninh.gov.vn

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 269
Đã truy cập: 3421614