Ban Kinh tế - Xã hội

DANH SÁCH

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XIX

(nhiệm kỳ 2016 - 2021)

       

 


Bà: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện,

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội


Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 760

Số điện thoại di động: 0912 471 209 

Email: linhthixuan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

Ông: Nguyễn Thái Hùng

Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội


Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 204

Số điện thoại di động: 0912 545 152

Email: nguyenthaihung2201@gmail.com

  

 

 

CÁC ỦY VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

   


 

Bà: Hoàng Thị Oanh

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo


Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 267

Số điện thoại di động:      0912 900 109

Email: hoangoanh.bache@gmail.com

 


Ông: Vương Quang Ninh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

Trình độ chuyên môn: 1961

Trình độ lý luận chính trị: Đại học Nông nghiệp

Số điện thoại văn phòng: Cao cấp

Số điện thoại di động: 02033 888 262

Email: vuongquangninhbc@gmail.comÔng: Hà Ngọc Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Mông

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 791 202

Số điện thoại di động: 0914 664 616

Email: ngoctung1982@gmail.com

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1710
Đã truy cập: 1264221