Ban Kinh tế - Xã hội

20/07/2021

DANH SÁCH

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX

nhiệm kỳ 2021 - 2026

       

Bà: Nịnh Thị Hảo

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội


Năm sinh: 1977.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 204

Số điện thoại di động: 0943 735 992 

Email: ninhthihao@quangninh.gov.vn

 

Ông: Lê Minh Đạt 

HUV, Bí thư Huyện Đoàn,
Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội


Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 236.

Số điện thoại di động:       0936 790 588.

Email: leminhdat@quangninh.gov.vn

  

 

 

CÁC ỦY VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

   


Ông: Vi Thanh Vinh

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT 


Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp; Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:   0203 3888 305

Số điện thoại di động:       0912 458 427

Email: vithanhvinh@quangninh.gov.vn

 


Ông: Chu Văn Hoàn

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND xã Thanh Lâm


Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Lịch sử.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0357 738 268

Email: chuvanhoan.bc@quangninh.gov.vn
Bà: Lương Bích Thảo

Đại biểu HĐND huyện

 

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử.

Trình độ lý luận chính trị: Không.

Số điện thoại di động: 

Email: 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 307
Đã truy cập: 3829860