Văn phòng HĐND và UBND huyện

22/01/2024

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN BA CHẼ


1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:    Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:       02033 888 490

Fax:                  02033 888 205

Email:              ubndbc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Tâm  
Chánh Văn phòng

Năm sinh: 1979.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 223

Số điện thoại di động:    0944 198 389  

Email: nguyenthanhtam.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Thị Nga

Phó Chánh Văn phòng

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 462

Số điện thoại di động:       0945 095 099

Email: nguyenthinga.bc@quangninh.gov.vnĐồng chí: Ân Văn Ninh

Phó Chánh Văn phòng,

Trưởng Ban Tiếp công dân huyện

Năm sinh:  1985.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 384

Số điện thoại di động:      0949 595 599

Email: anvanninh@quangninh.gov.vn

  


Đồng chí: Đinh Thị Diệu

Chuyên viên chuyên trách giúp việc cho

Thường trực HĐND huyện, Ban Tiếp công dân

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 812

Số điện thoại di động:       0979 787 588

Email: dinhthidieu@quangninh.gov.vn


 


Đồng chí: Trần Thúy Lan

Nhân viên Hành chính - Thủ quỹ

Năm sinh: 1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển nông thôn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 205

Số điện thoại di động:      0834 192 330

Email: tranthuylan@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Triệu Thị Thuần

Nhân viên

Năm sinh: 1984.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp CNTT.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 490

Số điện thoại di động:       0948 402 902

Email: trieuthithuan@quangninh.gov.vnĐồng chí: Lê Thị Linh Hà

Nhân viên Văn thư - Lưu trữ

Năm sinh: 1993.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị Văn phòng.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 490

Số điện thoại di động:      0977 451 698

Email: lethilinhha@quangninh.gov.vn


 


Đồng chí: Lê Thị Minh Hồng

Nhân viên

Năm sinh: 1999.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 490

Số điện thoại di động:      0385 064 724Tổ lái xe UBND huyện
Email: tolaixe.bache@gmail.com

Đồng chí: Hoàng Văn Nhạc

Nhân viên Lái xe

Năm sinh: 1964.

Số điện thoại di động:      0349 695 999


Đồng chí: Nguyễn Thành Luân

Nhân viên Lái xe

Năm sinh: 1987.

Số điện thoại di động:      0976 321 626 
 

3. Vị trí, chức năng:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, là bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.   

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.  

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh. 

4.  Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm của HĐND và UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND huyện sau khi được phê duyệt; công tác phối hợp của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐND và UBND huyện.

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND huyện.

3. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

4. Giúp HĐND và UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.

5. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND và UBND huyện; đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện.

6. Trực tiếp thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa", Cổng thông tin điện tử; triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; thường trực tiếp công dân theo quy định.

7. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND và UBND huyện giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3427
Đã truy cập: 7289076