Liên đoàn Lao động huyện

27/12/2022

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Liên đoàn Lao động huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu phố 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 243

Email:              ldld.bc@quangninh.gov.vn

                         liendoanlaodongbache@gmail.com


2. Cơ cấu tổ chức:   

  

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Khánh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện


Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp.

Số điện thoại di động:     0915 501 386

Email: nguyenkhanh1970@gmail.com
Đồng chí: Chu Thị Khánh Liên

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện


Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại di động: 0978 225 808

Email: chuthikhanhlien@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngát

Chuyên viên


Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0914 332 586

Email: nguyenngat.ldldbache@gmail.com


 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 7633117