Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

HUYỆN BA CHẼ
 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:            Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 207

Email:             hoipn.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:  

  


Đồng chí: Vũ Thị Hoài
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 207

Số điện thoại di động: 0944.576.205

Email: hoaihubc@gmail.com

 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Thị Hằng
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 207

Số điện thoại di động:    01254 678 559

Email: phamthihangbtc@gmail.com

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1736
Đã truy cập: 1929277