Hội Nông dân huyện

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BA CHẼ


1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Hội Nông dân huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 262      

E-mail:              hoind.bc@quangninh.gov.vn


2. Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

Đồng chí: Vương Quang Ninh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 262

Số điện thoại di động:      0916 840 366

Email:  vuongquangninhbc@gmail.com 

 

 

 

 

Đồng chí: Mông Văn Thàm

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 262

Số điện thoại di động:       0912 100 099

Email: mongvantham@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 728
Đã truy cập: 1500452