Hội Cựu chiến binh huyện

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN BA CHẼ


1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Hội Cựu chiến binh huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 291

E-mail:              hoiccb.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 

 


 

Đồng chí: Lê Văn Đánh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 291

Số điện thoại di động:      

Email:

 


 

Đồng chí: Nguyễn Văn Coỏng

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng:  02033 888 291

Số điện thoại di động:      

Email:  

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 853
Đã truy cập: 6860249