Chi cục Thuế

01/06/2020

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC

TIÊN YÊN - BÌNH LIÊU - BA CHẼ

(Bộ phận Ba Chẽ)

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:     Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ (Bộ phận Ba Chẽ)

Địa chỉ:             Số 222, Khu 2, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 231

Fax:                   02033 790 570

E-mail:              cctbche.qni@gdt.gov.vn 

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

Ông: Vi Thành Được 

Phó Chi cục trưởng (phụ trách Ba Chẽ)

Năm sinh:  1960

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Tín dụng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 306

Số điện thoại di động: 0816 843 638

Email: vtduoc.qni@gdt.gov.vn


Bà: Phạm Thị Đượm

Chức vụ: Phó đội trưởng

Đội quản lý thuế liên xã, thị trấn số 3

Email: ptduom.qni@gdt.gov.vn


Ông: Nguyễn Minh Sáng

Chức vụ: Kiểm tra viên trung cấp thuế

Đội quản lý thuế liên xã, thị trấn số 3

Email: nmsang.qni@gdt.gov.vn


Ông: Mông Văn Tuấn

Chức vụ: Cán sự

Đội quản lý thuế liên xã, thị trấn số 3

Email: mvtuan.qni@gdt.gov.vn


Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

Đội nghiệp vụ quản lý thuế

Email: ntthien1.qni@gdt.gov.vn


Bà: Lê Thị Thu Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Đội nghiệp vụ quản lý thuế

Email: ltttrang.qni@gd.gov.vn

 



Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2737
Đã truy cập: 7508552