Phòng Dân số - KHHGĐ


PHÒNG DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

HUYỆN BA CHẼ 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện.

Địa chỉ:             Khu 4, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:        02033 888 268

Fax:                  02033 888 528

Email:               ttdskhhgd.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:   


 

Đồng chí: Nguyễn Công Thận

Trưởng phòng

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 268

Số điện thoại di động:   01654 009 568  

Email: 

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Tường

Phó Trưởng phòng

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 268

Số điện thoại di động: 0917 659 468

Email: hoangtuongbc@gmail.com

 

 

 

   
   
   
   


         3. Vị trí và chức năng
 

Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Chẽ (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 49
Đã truy cập: 7735463