Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên

08/03/2023

TRUNG TÂM  GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

HUYỆN BA CHẼ 

 

Trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Ba Chẽ.

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 790 846       

Email:               ttgdtxbache.quangninh@moet.edu.vn


2. Cơ cấu tổ chức: 

 

Đồng chí: Vi Thị Thúy

Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1971.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Văn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại văn phòng: 02033 790 846

Số điện thoại di động: 0942 784 804

Email: 


Đồng chí: Nịnh Minh Quang

Giáo viên 

Năm sinh: 1976.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Cử nhân sư phạm Ngữ văn.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Số điện thoại di động:      0943. 762. 989

Email: ninhminhquang@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Đàm Hồng Quảng

Giáo viên môn nghề phổ thông Điện dân dụng; 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 

Năm sinh: 1983.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Công nghiệp và dân dụng.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0919 721 655.

 


 

Đồng chí: Vi Đăng Huy

Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên Sinh học

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sinh.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0944 908 985.


 

 

Đồng chí: Vi Thị Thảo

Giáo viên môn Lịch sử

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0976 708 248


 

 

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hoa

Giáo viên môn Hóa học,  Bí thư chi đoàn Trung tâm

Năm sinh: 1990.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Số điện thoại di động: 0984 591 382

 


 

Đồng chí: Hoàng Mạnh Cường

Giáo viên 

Năm sinh: 1991.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục và Phát triển cộng đồng; Cử nhân Sư phạm Ngữ văn.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động:      0338 033 588

 

Đồng chí: Phạm Anh Tuấn

Kế toán, Văn thư 

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động:      0368 886 866

  

3. Vị trí và chức năng:

- Trung tâm GDNN và GDTX Ba Chẽ là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Trung tâm chịu sự quản lý và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền.

- Trung  tâm  có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tại kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục. Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

A. Nhiệm vụ:

a.1. Tổ chức thực hiện các chương trình Giáo dục thường xuyên bao gồm: Chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

a.2. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

a.3. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

a.4. Tổ chức lao động sản xuất và dich vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

a.5. Xây dựng kế hoach tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

a.6. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

a.7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

a.8. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

a.9. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

a.10. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

a.11. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

a.12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

a.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

B. Quyền hạn:

b.1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

b.2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

b.3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

b.4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

b.5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dich vụ theo quy định của pháp luật.

b.6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

b.7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1221
Đã truy cập: 6915681