BQL dự án đầu tư xây dựng

01/04/2024

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:  Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện.

Địa chỉ:          Đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:     02033 888 252

Fax:                02033 888 252  

Email:            bqldact.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 


Ông: Khiếu Anh Tú 

HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Quyền phụ trách, điều hành hoạt động của
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện​Ông: Trần Văn Quảng

Phó Giám đốc

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp. 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912 785 136

Email: tranvanquang.bc@quangninh.gov.vn


Ông: Nguyễn Hợp Toàn

Phó Giám đốc

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu, đường bộ.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0919 630 580.

Email: toanbache@gmail.com


Ông: Bùi Chung Hiếu

Phó Giám đốc

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0948 908 758

Emailbuichunghieu@quangninh.gov.vn 


​ÔngHoàng Hồng Thắng

Viên chức phụ trách kỹ thuật

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD dân dụng và CN

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0915 868 321

Email: 


Đồng chí: Đàm Thanh Liêm

Viên chức phụ trách Kế toán

Năm sinh: 1985.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động: 0984.825.695

Email: thanhliem2805@gmail.com

Bà: Hoàng Thị Hằng

Cán bộ

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0984.825.695

Email: hanghoangqldact@gmail.com


Bà: Vi Thị Thanh 

Viên chức phụ trách Kế toán

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị - Tài chính - kế toán.

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan:  02033 790 996

Điện thoại di động: 0948 555 818

Email:  vithithanh.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Hà Quốc Hảo

Viên chức phụ trách giải phóng mặt bằng

Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Địa chính - Môi trường

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan:  02033 790 996

Điện thoại di động: 0914 919 890

Email:  haquochao@quangninh.gov.vn


Ông: Nguyễn Văn Nga

Lái xe

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0984.838.308

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức:
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2839
Đã truy cập: 7511861