BQL dự án đầu tư xây dựng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:  Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện.

Địa chỉ:          Đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:     02033 888 252

Fax:                02033 888 252  

Email:            bqldact.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 


Đồng chí: Trần Trọng Tường

Giám đốc

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng. 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02033 888 386

Điện thoại di động: 0917 294 107

Email: trantrongtuong@quangninh.gov.vn​Đồng chí: Trần Văn Quảng

Phó Giám đốc

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD dân dụng và CN. 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912 785 136

Email: quangbqldactbache@gmail.com​Đồng chí: Vi Văn Chiến

Phó Giám đốc

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp. 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912 074 771

Email: vivanchien@quangninh.gov.vnĐồng chí: Nguyễn Hợp Toàn

Cán bộ kỹ thuật

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD cầu, đường bộ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0919.630.580

Email: toanbache@gmail.comĐồng chí: Hoàng Hồng Thắng

Cán bộ kỹ thuật

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD dân dụng và CN

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0919.630.580

Email: toanbache@gmail.comĐồng chí: Nguyễn Công Vượt

Kế toán trưởng

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0912.330.898

Email: Đồng chí: Đàm Thanh Liêm

Kế toán

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0984.825.695

Email: thanhliem2805@gmail.comĐồng chí: Hoàng Thị Hằng

Cán bộ

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0984.825.695

Email: hanghoangqldact@gmail.com


Đồng chí: Vi Thị Thanh 

Kế toán

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị - Tài chính - kế toán.

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan:  02033 790 996

Điện thoại di động: 0948 555 818

Email:  vithithanh.bc@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Hà Quốc Hảo

Nhân viên tổ giải phóng mặt bằng

Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Địa chính - Môi trường

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan:  02033 790 996

Điện thoại di động: 0914 919 890

Email:  haquochao@quangninh.gov.vn


​Đồng chí: Nguyễn Văn Nga

Lái xe

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0984.838.308
 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 500
Đã truy cập: 2356049