Danh sách các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX

26/05/2020

DANH SÁCH

Kiện toàn Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 01/7/2019 của Thường trực HĐND huyện Ba Chẽ) 

 

 

I. TỔ LƯƠNG MÔNG: 03 đại biểu.

1. Ông: Nguyễn Huy Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Lương Mông - Tổ trưởng.

2. Ông: Nguyễn Thái Phong - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

3. Ông: Khúc Minh Tề - Đại biểu HĐND huyện.


II. TỔ MINH CẦM: 03 đại biểu.

1. Ông: Bàn Văn Ba - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Cầm - Tổ trưởng.

2. Ông: Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Khối MTTQ và các Đoàn thể CT-XH huyện.

3. Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tài nguyên và MT huyện.


III. TỔ ĐẠP THANH: 03 đại biểu.

1. Ông: Đồng Nguyên Khánh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đạp Thanh - Tổ trưởng.

2. Bà: Linh Thị Xuân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện.

3. Bà: Nịnh Thị Hảo - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện.


IV. TỔ THANH LÂM: 03 đại biểu.

1. Ông: Hoàng Văn Thắng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm - Tổ trưởng.

2. Ông: Nịnh Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra.

3. Ông: Bùi Văn Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ.


V. TỔ THANH SƠN: 03 đại biểu.

1. Ông: Khúc Thanh Nghị - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Sơn - Tổ trưởng.

2. Bà: Nguyễn Thị Hương - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

3. Ông: Hà Ngọc Tùng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.


VI. TỔ ĐỒN ĐẠC: 04 đại biểu.

1. Ông: Trần Văn Dũng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - KH - Tổ trưởng.

2. Ông: Hoàng Văn Phượng - Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

3. Bà: Hoàng Thị Oanh - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Bà: Hoàng Thị Mai - Viên chức Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.


VII. TỔ NAM SƠN: 04 đại biểu.

1. Ông: Vi Thanh Vinh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn - Tổ trưởng.

2. Bà: Đinh Thị Vỹ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

3. Bà: Phạm Thị Hằng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - TB và XH huyện.

4. Ông: Vương Quang Ninh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.


VIII. TỔ THỊ TRẤN: 05 đại biểu.

1. Ông: Vi Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Tổ trưởng.

2. Ông: Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

3. Ông: Nguyễn Công Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện.

4. Bà: Triệu Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN Thị trấn./.Danh sách gồm 27 vị đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3992
Đã truy cập: 3620101