Danh sách các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX

DANH SÁCH

Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/7/2016 của
HĐND huyện Ba Chẽ)

 

 

I. TỔ LƯƠNG MÔNG: 03 đại biểu

1. Ông: Hà Ngọc Tùng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lương Mông - Tổ trưởng.

2. Ông: Vi Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Tổ phó.

3. Ông: Nguyễn Thái Phong - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện. 


II. TỔ MINH CẦM: 03 đại biểu

1. Ông: Bàn Văn Ba - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Minh Cầm - Tổ trưởng.

2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Tổ phó.

3. Ông: Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. 


III. TỔ ĐẠP THANH: 04 đại biểu

1. Ông: Khúc Minh Tề - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đạp Thanh - Tổ trưởng.

2. Ông: Nguyễn Huy Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn TNCSHCM - Tổ phó.

3. Bà: Nịnh Thị Hảo - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện.

4. Bà: Linh Thị Xuân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện. 


IV. TỔ THANH LÂM: 03 đại biểu

1. Ông: Hoàng Văn Thắng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm - Tổ trưởng.

2. Ông: Nịnh Quốc Hoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện - Tổ phó.

3. Ông: Bùi Văn Lưu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện. 


V. TỔ THANH SƠN: 03 đại biểu

1. Ông: Khúc Thanh Nghị - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn - Tổ trưởng.

2. Bà: Nguyễn Thị Hương - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện - Tổ phó.

3. Ông: Vũ Minh Đức - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.


VI. TỔ ĐỒN ĐẠC: 04 đại biểu

1. Ông: Trần Văn Dũng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính và KH - Tổ trưởng.

2. Ông: Hoàng Văn Phượng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Tổ phó.

3. Bà: Hoàng Thị Oanh - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

4. Bà: Hoàng Thị Mai - Kế toán xã Nam Sơn. 


VII. TỔ NAM SƠN: 04 đại biểu

1. Ông: Vi Thanh Vinh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn - Tổ trưởng.

2. Bà: Phạm Thị Hằng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - TB&XH huyện - Tổ phó.

3. Bà: Đinh Thị Vỹ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

4. Ông: Vương Quang Ninh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. 


VIII. TỔ THỊ TRẤN: 05 đại biểu

1. Ông: Đồng Nguyên Khánh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn - Tổ trưởng.

2. Ông: Nguyễn Thái Hùng - Phó trưởng Ban Kinh tế - XH, HĐND huyện - Tổ phó.

3. Ông: Nguyễn Công Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện.

4. Ông: Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

5. Bà: Triệu Thị Nguyệt - Văn phòng UBND Thị trấn. 


Danh sách gồm 29 vị đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1612
Đã truy cập: 1264123