Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường

01/04/2022

ĐỘI KIỂM TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG 

HUYỆN BA CHẼ

  

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:   Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện.

Địa chỉ:           Trụ sở liên cơ quan HĐND và UBND huyện.

Điện thoại:      02033 888 450

Email:              doiktttdtvmt.bc@quangninh.gov.vn

  

2. Cơ cấu tổ chức:   


Ông: Nguyễn Văn Hoan

Đội trưởng

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Luật· Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp - Hành chính.

Số điện thoại di động: 0948 315 959

Email: nguyenvanhoan.bc@quangninh.gov.vn
Ông: Phan Thanh Sơn

Viên chức biệt phái

(Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Chẽ) 

Năm sinh: 1988.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân HTTT Kinh tế,
Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động:       0916 236 661

Email: phanthanhson@quangninh.gov.vnÔng: Nịnh Văn Mạnh

Viên chức

Năm sinh: 1987.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động:       0945 098 456

Email: ninhvanmanh.bc@quangninh.gov.vn​Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Viên chức

Năm sinh: 1995.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động:       0948 809 876

Email: nguyenthanhtung1.bc@quangninh.gov.vn​Bà: Phạm Thùy Linh

Viên chức Kế toán

Năm sinh: 1992.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán. 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động:       0332 666 866

Email: phamthuylinh@quangninh.gov.vn


3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện được ban hành kèm theo Quyết định số 557/2022/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND huyện Ba Chẽ:


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 883
Đã truy cập: 5683647