Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường

05/09/2023

ĐỘI KIỂM TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG 

HUYỆN BA CHẼ

  

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:   Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện.

Địa chỉ:           Trụ sở liên cơ quan HĐND và UBND huyện.

Điện thoại:      02033 888 450

Email:              doiktttdtvmt.bc@quangninh.gov.vn

  

2. Cơ cấu tổ chức:   


Ông: Nguyễn Văn Hoan

Đội trưởng

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp,
Cử nhân Luật·Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp - Hành chính.

Số điện thoại di động: 0948 315 959

Email: nguyenvanhoan.bc@quangninh.gov.vnÔng: Triệu Quý Ba

Viên chức

Năm sinh: 1970.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động:       0865 223 009

Email: trieuquyba@quangninh.gov.vn
Ông: Nịnh Văn Mạnh

Viên chức

Năm sinh: 1987.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động:       0945 098 456

Email: ninhvanmanh.bc@quangninh.gov.vn​Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Viên chức

Năm sinh: 1995.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường; Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Số điện thoại di động:       0948 809 876

Email: nguyenthanhtung1.bc@quangninh.gov.vn​Bà: Phạm Thùy Linh

Viên chức Kế toán

Năm sinh: 1992.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán. 

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại di động:       0332 666 866

Email: phamthuylinh@quangninh.gov.vn


3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND huyện Ba Chẽ:

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 813
Đã truy cập: 7261224