Tài nguyên khoáng sản

Theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh “Về việc phê duyệt tại trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò mỏ sét gạch ngói tại thôn Làng Mới, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ của Công ty TNHH MTV sản xuất công nghiệp Tiến Đạt - HTĐ” thì trữ lượng (tính đến 31/12/2009) trên diện tích 73 ha, bao gồm:

+ Thân sét 1 (Lớp sét phong hoá hoàn toàn): tổng trữ lượng 3.259.318 m3; trong đó trữ lượng cấp 121 là 572.505 m3; cấp 122 là 2.686.813 m3; trữ lượng tính đến độ sâu - 8m.

+ Thân sét 2 (Lớp sét phong hoá dở dang): tài nguyên cấp 333 là 8.250.315 m3; trữ lượng tính đến độ sâu - 24 m.

  2. Đối với mỏ đá Bắc Cáy, Đồn Đạc.

- Quy hoạch mỏ diện tích 8,0 ha; Trong đó diện tích khai thác: 5,7 ha.

- Loại đá: Đá ryolit dùng làm vật liệu xây dựng thông thường

- Công suất khai thác 48 ngàn m3/năm. Tổng trữ lượng địa chất khai thác là 370.000 m3.

3. Cát, sỏi xây dựng.

Quy hoạch mỏ tại xã Thanh Sơn, diện tích 15 ha, trữ lượng khai thác 400.000 m3.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3171
Đã truy cập: 7520063