Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch chiến lược của huyện Ba Chẽ

Nội dung các Quy hoạch công bố công khai:

+ Quyết định 1446/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Ba Chẽ.

+ Quyết định 3921/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2025 và tầm nhìn ngoài năm 2025.

+ Quyết định 349/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Quyết định 1372/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu Mục tiêu tổng quát:

Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, Ba Chẽ trở thành huyện có trình độ phát triển đạt mức trung bình của tỉnh Quảng Ninh, là huyện dẫn đầu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo công nghiệp - lâm nông nghiệp - dịch vụ gắn với cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm an ninh quốc phòng, môi trường dân cư, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Những lợi thế của huyện Ba Chẽ: 

- Tài nguyên rừng và đất rừng (xem chi tiết)

Với tiềm năng thế mạnh là rừng và đất rừng, trong tương lai huyện Ba Chẽ sẽ trở thành huyện dẫn đầu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh.

- Tài nguyên nước (xem chi tiết)

Sông Ba Chẽ là một trong những con sông dài nhất tỉnh Quảng Ninh

- Tài nguyên khoáng sản (xem chi tiết)

Tài nguyên Đất sét đã được khai thác và sử dụng tại Lò sứ cổ xã Nam Sơn (có niên đại khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20)


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 213
Đã truy cập: 2203342