Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư: Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp (3 dự án)

Thông tin dự án kêu gọi đầu tư:

Dự án 1: Trồng tập trung cây Ba kích tím 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Trồng tập trung cây Ba kích tím.

- Mục tiêu, quy mô: Diện tích 1.500ha.

- Địa điểm dự kiến: Xã Lương Mông 200ha; xã Minh Cầm 80ha; xã Thanh Lâm 770ha; xã Thanh Sơn 250ha; xã Đồn Đạc 200 ha.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất lâm nghiệp, đất đồi, đất vườn tạp.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Trồng tập trung cây Ba kích tím.

- Thực trạng Dự án: Hiện nay có số doanh nghiệp và người dân toàn huyện trồng được 186,87ha. Trong đó: xã Lương Mông 2,55ha; xã Minh Cầm 2,13ha; xã Đạp Thanh 2,94ha; xã Thanh Lâm 129ha; xã Thanh Sơn 31,45ha; xã Đồn Đạc 7,3ha; xã Nam Sơn 11,5ha.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Chế biến các sản phẩm từ củ Ba Kích tím như Rượu, nước giải khát, kẹo mứt...

- Hiệu quả KT-XH do dự án đem lại: Tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, gia tăng giá trị tăng thêm với sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo sản phẩm có thương hiệu, chất lượng, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm trong trồng và chế biến dược liệu.

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án:

- Điều kiện thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây Ba kích có giá trị kinh tế cao.

- Công tác Giải phóng mặt bằng thuận lợi. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

- Ngoài ra, dự án còn được hưởng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và các quy định hiện hành của tỉnh Quảng Ninh. 

Văn bản pháp lý liên quan:

- Quyết định số 1446/QĐ-UBND, ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 1388/QĐ-UBND, ngày 24/7/2015 của UBND huyện Ba Chẽ “V/v phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020”. 

 

Dự án 2: Trồng tập trung cây Trà Hoa vàng. 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Trồng tập trung cây Trà Hoa vàng.

- Mục tiêu, quy mô: Diện tích 500ha

- Địa điểm dự kiến: Xã Lương Mông 90ha; xã Minh Cầm 50ha; xã Đạp Thanh 130ha; xã Thanh Lâm 50ha; xã Thanh Sơn 120ha; xã Đồn Đạc 60 ha.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất lâm nghiệp, đất đồi, đất vườn tạp.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Trồng và chế biến Trà hoa vàng.

- Thực trạng Dự án: Hiện mới một số doanh nghiệp và người dân trồng toàn huyện trên 100 ha ở các xã Lương mông 6,15ha; Minh Cầm 1,68ha; Đạp Thanh 17,6ha; Thanh Lâm 8,2ha; Thanh Sơn 31ha; Nam Sơn 4,52ha; Đồn Đạc 26,61ha; Thị trấn 9,24ha.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Chế biến các sản phẩm từ hoa, lá cây Trà hoa vàng: Chè uống, nước giải khát hỗ trợ phòng bệnh.

- Hiệu quả KT-XH do dự án đem lại: Tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, gia tăng giá trị tăng thêm với sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo sản phẩm có thương hiệu, chất lượng, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm trong trồng và chế biến dược liệu. 

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án:

- Điều kiện thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây Trà Hoa Vàng có giá trị kinh tế cao.

- Công tác Giải phóng mặt bằng thuận lợi. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

- Ngoài ra, dự án còn được hưởng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và các quy định hiện hành của tỉnh Quảng Ninh. 

* Văn bản pháp lý liên quan:

- Quyết định số 1446/QĐ-UBND, ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 1388/QĐ-UBND, ngày 24/7/2015 của UBND huyện Ba Chẽ “V/v phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020”.

 

Dự án 3: Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung. 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung.

- Mục tiêu, quy mô: Diện tích 900ha

- Địa điểm dự kiến: Lương mông 100ha; Nam Sơn 100ha; Thanh Sơn 400ha; Đồn Đạc 300ha.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất đồi, đất lâm nghiệp.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Chăn nuôi tập trung, công nghiệp, bán công nghiệp, kinh tế trang trại, gia trại theo chu trình khép kín từ khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

- Thực trạng Dự án: Chưa triển khai lập dự án.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Chăn nuôi tập trung, công nghiệp, bán công nghiệp, kinh tế trang trại (gia súc, gia cầm) theo chu trình khép kín từ khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

- Hiệu quả KT-XH do dự án đem lại: Xây dựng vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, ưu tiên phát triển những giống vật nuôi có tiềm năng, lợi thế, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và phương thức sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm trong sản xuất phát triển chăn nuôi công nghiệp. 

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án:

- Điều kiện đất đai thổ nhưỡng, nguồn nước ngọt, khí hậu, nguồn thức ăn… thuận lợi phục vụ sản xuất của dự án.

- Giao thông đến các điểm chăn nuôi thuận lợi. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

- Ngoài ra, dự án còn được hưởng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và các quy định hiện hành của tỉnh Quảng Ninh. 

* Văn bản pháp lý liên quan:

- Quyết định số 1446/QĐ-UBND, ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 1388/QĐ-UBND, ngày 24/7/2015 của UBND huyện Ba Chẽ “V/v phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020”.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1164
Đã truy cập: 5086749