Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư: Lĩnh vực Dịch vụ, du lịch (3 dự án)

Thông tin dự án kêu gọi đầu tư: 

Dự án 1: Du lịch tâm linh 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Du lịch tâm linh.

- Mục tiêu, quy mô: Khai thác du lịch tâm linh trên địa bàn xã Nam Sơn và Thị trấn Ba Chẽ.

- Địa điểm dự kiến: xã Nam Sơn, Thị trấn Ba Chẽ.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất phi nông nghiệp, lâm nghiệp, sông suối.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Khai thác du lịch tâm linh, sinh thái cảnh quan thiên nhiên, mua sắm các sản phẩm hàng OCOP của huyện.

- Thực trạng Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định công nhận một số tuyến, điểm du lịch này (Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 28/3/2016) và hiện chưa có nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Khai thác du lịch tâm linh câc điểm di tích lịch sử Miếu Ông, Miếu Bà, Sông Cổ Ngựa; Di tích văn hóa Lò Sứ Cổ kết hợp với du thuyền trên sông Ba Chẽ ngắm cảnh sông nước thiên nhiên, thơ mộng và thăm quan, mua sắm sản phẩm ở chợ Thị trấn, Điểm bán sản phẩm Ocop huyện.

- Hiệu quả KT-XH do dự án đem lại: Phát triển dịch vụ du lịch của huyện, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năng du lịch tâm linh, văn hóa, sinh thái tự nhiên, gắn kết giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông,lâm sản của huyện, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm quản lý và phát triển mô hình du lịch tâm linh, văn hóa, sinh thái tự nhiên.

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án:

- Đã có Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh công nhận tuyến, điểm du lịch.

- Với các di tích lịch sử tâm linh, văn hóa còn được lưu giữ, hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư: hệ thống chùa, miếu, nhiều loại dược liệu quý hiếm, phong cảnh tự nhiên, các sản phẩm hàng OCOP của huyện.

- Người dân thân thiện, an ninh trật tự an toàn, ổn định. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất cho 11 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng dự án quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013. 

Văn bản pháp lý liên quan:

- Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Miếu Ông, Miếu Bà tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh”.

- Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh”. 

 

Dự án 2: Du lịch tổng hợp 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Du lịch tổng hợp.

- Mục tiêu, quy mô: Khai thác du lịch tổng hợp trên địa bàn Thị trấn Ba Chẽ và các xã: Thanh Lâm, Thanh Sơn, Đạp Thanh.

- Địa điểm dự kiến: Thị trấn Ba Chẽ, xã Thanh Lâm, xã Thanh Sơn,  xã Đạp Thanh.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất phi nông nghiệp, lâm nghiệp, khe thác.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Khai thác du lịch tổng hợp: văn hóa, sinh thái, cảnh quan thiên nhiên khe thác, các vùng trồng dược liệu và mua sắm các sản phẩm hàng OCOP của huyện.

- Thực trạng Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định công nhận một số tuyến, điểm du lịch này và hiện đã có một doanh nghiệp nghiên cứu lập dự án khu nghỉ dưỡng tại Khe Lạnh, xã Thanh Sơn và Nam Sơn.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Khai thác du lịch tổng hợp các điểm di tích lịch sử văn hóa; kết hợp với điểm du lịch sinh thái gắn với bản sắc văn hoá dân tộc với những món ăn ẩm thực, nét văn hóa truyền thống, nhiều loại dược liệu quý hiếm, các sản phẩm OCOP của huyện.

- Hiệu quả KT-XH do dự án đem lại: Phát triển dịch vụ du lịch của huyện, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năng du lịch văn hóa cách mạng, sinh thái tự nhiên, gắn kết giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông, lâm sản của huyện, khai thác các loại hình nhà ở truyền của đồng bào dân tộc nhằm thu hút và phát huy nét đẹp văn hóa vùng cao của các dân tộc góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch sinh thái tự nhiên, trải nghiệm, phát triển tuyến du lịch truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng. 

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án:

- Với các di tích lịch sử tâm linh, văn hóa còn được lưu giữ, hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư: hệ thống chùa, miếu, nhiều loại dược liệu quý hiếm, phong cảnh tự nhiên, các sản phẩm hàng OCOP của huyện.

- Người dân thân thiện, an ninh trật tự an toàn, ổn định. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất cho 11 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng dự án quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013. 

* Văn bản pháp lý liên quan:

- Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v công nhận tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh”.

 

Dự án 3: Dự án Khai thác du lịch trải nghiệm, khám phá sinh thái tự nhiên. 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Dự án Khai thác du lịch trải nghiệm, khám phá sinh thái tự nhiên.

- Mục tiêu, quy mô: Khai thác du lịch sinh thái, trải nghiệm các xã: Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh...

- Địa điểm dự kiến: Các xã Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh...

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất rừng, rừng tự nhiên, sông suối, khe thác, đèo dốc.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Khai thác du lịch sinh thái, trải nghiệm khám phá cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

- Thực trạng Dự án: Chưa triển khai lập dự án.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Khai thác du lịch sinh thắng cảnh tự nhiên nổi bật như:  Thác Khe O; Thác Đá Lợn; Thảo nguyên Khe Lầy, Bãi Liêu và khu di tích cách mạng Khe Lao... Bên cạnh có thể khai thác du lịch sinh thái kết hợp với thăm quan khu trồng và chế biến dược liệu.

- Hiệu quả KT-XH do dự án đem lại: Phát triển dịch vụ du lịch của huyện, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước, tổ chức các chương trình thăm quan khám phá thắng cảnh tự nhiên, tổ chức các chương trình thám hiểm, leo núi và kết hợp thăm quan các bản làng dân tộc với các sản phẩm du lịch gắn liền với phong tục tập quán cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng dân tộc, thăm quan các làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm,nhằm thu hút và phát huy nét đẹp văn hóa vùng cao của các dân tộc góp phần phát triển du lịch địa phương.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch trả nghiệm sinh thái tự nhiên. 

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án:

- Có nhiều tiềm năng thế mạnh về điều kiện tự nhiên, khí hậu… phù hợp với loại hình phát triển du lịch sinh thái tự nhiên, trải nghiệm.

- Người dân thân thiện, an ninh trật tự an toàn, ổn định. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất cho 11 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng dự án quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (do dự án được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại điểm 15, Phụ lục II, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ).

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013. 

* Văn bản pháp lý liên quan:

Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1252
Đã truy cập: 5086837