Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư: Lĩnh vực Thương mại, Dịch vụ (3 dự án)

 

Thông tin dự án kêu gọi đầu tư: 

Dự án 1: Đầu tư, kinh doanh, quản lý Chợ Trung tâm huyện. 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Đầu tư, kinh doanh, quản lý Chợ Trung tâm huyện.

- Mục tiêu, quy mô: 3.000m2.

- Địa điểm dự kiến: Khu 3, Thị trấn Ba Chẽ.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất ở khu vực Thị trấn.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Kinh doanh thương mại.

- Thực trạng Dự án: Hiện nay Chợ đã được đầu tư nâng cấp mở rộng.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Chuyển đổi mô hình sang quản lý “Đầu tư công - quản lý tư”, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, tăng thu ngân sách nhà nước, hạn chế cân đối NSNN hàng năm cho hoạt động của chợ.

- Hiệu quả KT-XH do dự án đem lại: Nâng cao chất lượng phục vụ về dịch vụ, thương mại tại chợ; nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kinh doanh khai thác các hoạt động dịch vụ chợ; giảm hỗ trợ kinh phí bù lỗ từ ngân sách nhà nước hằng năm; tăng thu ngân sách nhà nước; mở rộng quy mô số hộ tham gia kinh doanh tại chợ, ổn định kinh doanh, chất lượng phục vụ tốt, đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán của nhân dân.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh chợ, phát triển dịch vụ thương mại...

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án: Vị trí tại trung tâm thị trấn Ba Chẽ, đường giao thông đi lại thuận lợi, đã được đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

Văn bản pháp lý liên quan: Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

 

Dự án 2: Bến xe trung tâm huyện 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Bến xe trung tâm huyện.

- Mục tiêu, quy mô: 1.500m2.

- Địa điểm dự kiến: Khu 1, Thị trấn Ba Chẽ.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất ở và đất vường tạp.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Kinh doanh dịch vụ quản lý điều hành, trông, giữ xe các loại.

- Thực trạng Dự án: Đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000, chưa triển khai lập dự án.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Kinh doanh dịch vụ quản lý điều hành, trông, giữ xe các loại.

- Hiệu quả KT-XH do dự án đem lại: Tăng cường trật tự quản lý đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, tài sản của tổ chức, cá nhân, đảm bảo, phương tiện xuất bến đúng giờ theo phân công, tránh được tình trạng cạnh tranh khách đi xe giữa các đơn vị kinh doanh vận tải trong bến, điều tiết phương tiện nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách, văn minh, lịch sự và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực kinh nghiệm trong quản lý điều hành bến xe, góp phần đảm bảo trật tự quản lý đô thị, đảm bảo an toàn người, phương tiện giao thông trên địa bàn huyện.

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án: Vị trí trung tâm thị trấn Ba Chẽ, đường giao thông đi lại thuận tiện, thuận lợi Giải phóng mặt bằng. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất cho 11 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng dự án quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. Trong trường hợp dự án đáp ứng được các điều kiện xã hội hóa theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, dự án được miễn tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

* Văn bản pháp lý liên quan: Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể KTXH huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

 

Dự án 3: Dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Ba Chẽ. 

* Các thông tin về dự án:

- Tên dự án: Dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Ba Chẽ.

- Mục tiêu, quy mô: 5ha.

- Địa điểm dự kiến: Thôn Khe Hố, xã Nam Sơn.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất lâm nghiệp, đất đồi.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Do nhà đầu tư đề xuất.

- Tiến độ dự án: 2016 - 2020.

- Lĩnh vực đầu tư: Kinh doanh dịch vụ nghĩa trang nhân dân.

- Thực trạng Dự án: Chưa phê duyệt  quy hoạch, đang triển khai lập dự án.

- Chủ đầu tư: Đang kêu gọi.

- Hình thức đầu tư: PPP; 100% vốn nhà đầu tư.

- Sản phẩm của dự án: Kinh doanh dịch vụ nghĩa trang.

- Hiệu quả KT-XH do dự án đem lại: Quản lý hoạt động nghĩa trang, đảm bảo đúng quy hoạch, tâm linh và giữ gìn vệ sinh môi trường.

* Mong muốn đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư có năng lực kinh nghiệm trong quản lý xây dựng, nghĩa trang.

* Thuận lợi của địa phương và vùng đối với dự án: Vị trí ở gần Thị trấn Ba Chẽ, đường giao thông đi lại thuận tiện đã được Bê tông hóa, thuận lợi giải phóng mặt bằng. 

* Chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư:

- Thuế đất: Miễn tiền thuê đất cho 15 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng dự án quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013. 

* Văn bản pháp lý liên quan:


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1356
Đã truy cập: 5086941