Danh sách cổng thành phần Cấp xã Huyện Ba Chẽ

27/11/2018

Thị trấn Ba Chẽ
(Số 01, khu phố 3, đường Hải Chi, Thị trấn Ba Chẽ -  Đồng Nguyên Khánh Chủ tịch - Điện thoại: 0913004676 - Email: dongnguyenkhanh@quangninh.gov.vn)

Xã Lương Mông
(Huyện Ba Chẽ - Vi Văn Diễn Chủ tịch - Điện thoại: 02033791201 - 0912530452 - Email: vivandien@quangninh.gov.vn)

Xã Minh Cầm
(Thôn Đồng Tán, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ - Đặng Văn Ngân Chủ tịch - Điện thoại: 0964565768- Email: dangvanngan@quangninh.gov.vn)

Xã Đạp Thanh
(Xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ- Hoàng Văn Huấn Chủ tịch -01672750799 )

 Xã Thanh Lâm
(Thôn Khe Nháng, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ - Trần Văn Lộc Chủ tịch - Điện Thoại: 02033790222 01686148110)

Xã Thanh Sơn
(Thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ Lã Thanh Chương Chủ tịch - Điện thoại: 02033790143 - 01248010010 - Email: lathanhchuong@quangninh.gov.vn)

Xã Nam Sơn
(Thôn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ - Vi Thanh Vinh Chủ tịch- Điện thoại: 02033888342 - 01688430188 - Email: xanamson@quangninh.gov.vn)

Xã Đôn Đạc
(Xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ Trần Văn Dũng Chủ tịch - Điện thoại: 02033888210 - 0945095165- Email: Tranvandung_ubbc@quangninh.gov.vn)


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7308
Đã truy cập: 48906047.