Danh sách

06/09/2018

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ TRẤN KHÓA X

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Ông Mai Ngọc Ninh

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

2

Ông Bàn Văn Sằn

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

3

Ông Nịnh Văn Tày

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

4

Ông Đồng Nguyên Khánh

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

5

Bà Lê Thị Phương

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

6

Ông Trần Hồng Hà

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

7

Ông Hoàng Văn Pẩu

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

8

Bà Đỗ Thị Huệ

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

9

Ông Đoàn Văn Hiệp

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

10

Ông Trần Việt Cường

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

11

Bà Hà Thị Lưu

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

12

Ông Ngô Văn Chỉnh

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

13

Ông Nguyễn Ngọc Sang

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

14

Ông Nguyễn Văn Cường

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

15

Ông Đoàn Trọng Hiếu

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

16

Ông Lê Văn Hùng

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

17

Ông Nịnh Văn Toàn

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

18

Bà Nguyễn Thị Cúc

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

19

Bà Chu Thị Huyền

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

20

Ông Bùi Đức Trọng

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

21

Ông Nguyễn Xuân Tuấn

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

22

Ông Hoàng Văn Minh

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

23

Bà Nông Thị Nhung

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

24

Ông Hoàng Văn Toàn

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

25

Ông Hoàng Văn Ngư

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

26

Bà Nguyễn Thị Nghĩa

Đại biểu HĐND TT

Thị trấn

 

Thị trấn Ba ChẽTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 373
Đã truy cập: 7632942