Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

06/09/2018

Hướng dẫn người dân làm thủ tục khi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Thị trấn Ba Chẽ

 

Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hiện đại:

 

Đồng chí: Nịnh Văn Tày  

Phó Chủ tịch UBND Thị trấn, Trưởng bộ phận

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 862

Số điện thoại di động: 0986 324 388

Email: ninhvantay@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Bàn Minh Thúy

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0916 958 500

Email: banminhthuy@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Xuân Thảo

Công chức Địa chính - Xây dựng

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 01695 014 681

Email:  tranxuanthao@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vi Hùng Cường

Công chức Văn hóa - Xã hội

 Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 0946 337 366

Email: vihungcuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Thanh Bình

Công chức Văn phòng Thống kê

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 222

Số điện thoại di động: 01673 293 886

Email: hoangthanhbinh@quangninh.gov.vn

 

Quy chế tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại:

Thị trấn Ba ChẽTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1027
Đã truy cập: 7497956