Đảng bộ huyện Ba Chẽ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

05/12/2019 14:00

Ngày 05/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 40 (Hội nghị mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và chủ đề công tác năm 2019 của huyện "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135"; trên tinh thần đoàn kết, thống nhất; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực. hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện; chú trọng công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả; là đơn vị đầu tiên của Tỉnh thực hiện sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án đầu tư huyện; hoàn thành bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026); tập trung triển khai tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; chỉ đạo bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022 theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng các thôn, khu phố; rà soát, bổ sung, kiện toàn, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới; công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng cả về số lượng và chất lượng, trong năm xét kết nạp 69 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 2.021 đồng chí; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, trong đó đã thực hiện hoàn thành 19 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật Đảng đối với 04 đảng viên; công tác dân vận trong hệ thống chính trị được triển khai rộng khắp, thực hiện tốt chủ đề năm “Dân vận chính quyền”, thực hiện hiệu quả 62 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 02 mô hình được tỉnh khen thưởng. MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở; chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện, tất cả các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng khá đạt 15,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 33 tỷ đồng đạt 116,4% dự toán tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực đạt 6.812 tấn, đạt 101% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 3.312 ha đạt 110,4% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ; phát triển cây dược liệu có tính bền vững, toàn huyện trồng thêm được 31,6 ha trà hoa vàng, 36,9 ha ba kích; công tác xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa 02 xã và 01 thôn còn lại ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, huyện hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; đưa 03 xã Minh Cầm, Nam Sơn, Đạp Thanh về đích nông thôn mới vượt chỉ tiêu tỉnh giao; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, hết năm 2019 chỉ số CCHC của huyện là 53,45/61 điểm (đạt 87,62%), tăng 1,45 điểm (tăng 2,1%) so với năm 2018 giữ mức tốt; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, có thêm 01 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 19/22 trường, đạt 86,3%; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, chú trọng, tổng nguồn lực xã hội hóa cho công tác an sinh xã hội đạt trên 10 tỷ đồng, đã triển khai hỗ trợ  xây dựng 198 nhà ở mới cho hộ nghèo, hộ chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng; đến nay, huyện giảm được 387 hộ nghèo, đạt 154,8% so với kế hoạch tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 2,13%, hộ cận nghèo còn 4,47%. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ tập trung bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”, xác định chủ đề công tác năm của huyện là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới” với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên, chú trọng khai thác, phát huy tiểm năng về rừng, đất rừng, thế mạnh về phát triển dược liệu, trồng và chế biến gỗ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu như: có 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 75%).  Phấn đấu giá trị các ngành kinh tế đạt 1.260 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 15% so với năm 2019; tổng sản lượng lương thực đạt 6.750 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000ha; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt mức 72%; kế hoạch vốn đầu tư XDCB đạt trên 260 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 36 tỷ; có thêm 03 trường học đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành xây dựng 100% số trường đạt chuẩn Quốc gia; đạt thêm 03 thôn, khu phố văn hóa; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý ban đầu đạt 99%; tỷ lệ số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ hộ dân trên địa bàn thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%; giải quyết việc làm mới cho 600 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cơ bản hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung cho ý kiến về báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020; kết quả thu, chi ngân sách năm 2019; dự kiến dự toán thu chi ngân sách năm 2020; thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ huyện Ba Chẽ trong năm 2019, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, huyện hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn… Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; chuẩn bị tích cực chu đáo, toàn diện các mặt công tác cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện chặt chẽ đề án sắp xếp bộ máy, biên chế tinh gọn hiệu quả; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế mũi nhọn lâm nghiệp, đặc biệt là chú trọng thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo các đề án lớn của huyện đã đề ra; tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình tư tưởng đời sống nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân… đảm bảo an ninh trật tự; quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện quán triệt thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời yêu cầu, các cơ sở Đảng; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; bám sát, thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới”. Trọng tâm là tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phát triển các sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm Trà hoa vàng trở thành sản phẩm Quốc gia; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Nam Sơn; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng đồng bộ; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn đạt 36 tỷ đồng; triển khai toàn diện, đồng bộ các chính sách vùng đồng bào dân tộc, chương trình xây dựng nông thôn mới; quyết tâm đưa 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cơ bản hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; phát triển mạnh lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch; chú trọng thực hiện hiệu quả đề án xây dựng và bảo tồn bản sắc văn hóa người Dao gắn phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Sơn Hải xã Nam Sơn; tiếp tục phát triển bền vững lĩnh vực văn hóa, xã hội thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; đảm bảo, giữ vững quốc phòng- an ninh. Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân toàn huyện, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1068
Đã truy cập: 3378771