Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia hội nghị tuyên truyền, quán triệt chuyên đề năm 2020 "tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh"

17/12/2019 14:30

Ngày 17/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt chuyên đề năm 2020 " tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh" theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ba Chẽ có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó bí thư, các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Ban giám hiệu trường THPT Ba Chẽ; Hội người cao tuổi; chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể huyện. 

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND; Trưởng, phó Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể; các ngành chuyên môn, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo Đảng bộ các xã, thị trấn; Bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, khu phố và đảng viên của các đơn vị. 

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề, trong đó nêu bật những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay; sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc - đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… cùng một số nội dung quan trọng khác của chuyên đề. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó để cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Sau hội nghị, cấp ủy các cấp bám sát hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề. Các địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phù hợp, sát với tình hình của đơn vị, ngành, địa phương, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệu vụ trước tình hình mới ngày càng hiệu quả./.

Bình Minh/Trung tâm TT và VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2262
Đã truy cập: 4720270