Ba Chẽ tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

27/12/2019 15:00

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định công tác tổ chức đại hội đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã sớm xây dựng kế hoạch, triển khai các hội nghị quán triệt những quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Huyện ủy Ba Chẽ đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy và lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng đảng phụ trách địa bàn, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Huyện ủy Ba Chẽ cũng đã ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đang được các chi, đảng bộ tích cực triển khai xây dựng.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Ba Chẽ, nhất là đảng bộ các xã, thị trấn đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương, sớm ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ xã, tiến tới đại hội đại biểu cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức hội nghị chỉ đạo thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Bình Minh (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ)

Đến thời điểm hiện tại, xã Đồn Đạc đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ xã. Ông Khổng Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc, cho biết: Đảng bộ xã Đồn Đạc hiện có 310 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 15 chi bộ cơ sở. Xác định công tác tổ chức đại hội đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn xã đã sớm triển khai hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện và của xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã phụ trách địa bàn, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ cơ sở.

Đặc biệt, để đảm bảo việc bầu trưởng thôn, khu gắn với tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn theo tinh thần Chỉ thị 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã đã sớm chỉ đạo các chi bộ thôn, bản rà soát, đánh giá thực trạng trình độ, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ hiện đang đảm nhiệm các chức danh ở 14/14 thôn, bản và đội ngũ đảng viên trong chi bộ. Trên cơ sở đó, làm căn cứ lựa chọn nhân sự có khả năng đảm nhiệm được cả 2 chức danh trưởng thôn, bản, khu phố và bí thư chi bộ, đảm bảo 100% ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội. Với cách làm này, đến thời điểm hiện tại xã Đồn Đạc đã thực hiện hiệp thương xong để bầu trưởng thôn, để tiến tới giới thiệu bầu chức danh bí thư chi bộ; đảm bảo 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn ngay từ đầu nhiệm kỳ, theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, làm cơ sở để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với Đồn Đạc, đến thời điểm này, 8/8 xã, thị trấn của Ba Chẽ đã thành lập tổ bầu cử, lựa chọn địa điểm bầu cử, thực hiện lập danh sách cử tri hộ và giới thiệu ứng cử viên là đảng viên tiêu biểu, có kinh nghiệm công tác ở thôn, khu, năng lực, nhiệt tình, có đủ sức khỏe, gần dân, sâu sát với nhân dân, có quyết tâm vì lợi ích của nhân dân. Qua rà soát và dự kiến nguồn nhân sự, ở nhiệm kỳ mới 2020-2022, toàn huyện cơ bản sẽ có 48/73 trưởng thôn, khu tái cử; số bầu bổ sung vào nhiệm kỳ mới là 25 người.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, tin tưởng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Ba Chẽ sẽ thành công tốt đẹp, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân./.

Nguyễn Chiến/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1084
Đã truy cập: 3378787