Ba Chẽ: Tổng kết công tác Đảng, Chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng năm 2019

28/12/2019 14:30

Ngày 28/12, huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp uỷ”.

Kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2019, tập thể Đảng bộ, Chính quyền; lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, bám sát sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, toàn diện. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ; phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện; hoạt động của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. 

Hiện toàn Đảng bộ huyện có 1.999 đảng viên. Trong năm, có 1.871 đảng viên được đánh giá, xếp loại; trong đó có 236 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 12,6%; 1.524 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 81,5%; có 06/27 cơ sở Đảng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 22,2%; 21/27 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 77,8%; có 26/130 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 98/130 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Vương Quang Ninh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tất cả các chỉ tiêu chính trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng khá đạt 15,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 33 tỷ đồng đạt 116,4% dự toán tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực đạt 6.812 tấn, đạt 101% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 3.312 ha đạt 110,4% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ; phát triển cây dược liệu có tính bền vững, toàn huyện trồng thêm được 31,6 ha Trà hoa vàng, 36,9 ha Ba kích; công tác xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Chương trình xây dựng Nông thôn mới; chương trình 135 và chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135” được triển khai hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa 02 xã và 01 thôn còn lại ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, huyện hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; đưa 03 xã Minh Cầm, Nam Sơn, Đạp Thanh về đích nông thôn mới, đạt 300% kế hoạch tỉnh giao; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, hết năm 2019 chỉ số CCHC của huyện là 53,45/61 điểm (đạt 87,62%), tăng 1,45 điểm (tăng 2,1%) so với năm 2018 giữ mức tốt; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, có thêm 01 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 19/22 trường, đạt 86,3%; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, chú trọng, tổng nguồn lực xã hội hóa cho công tác an sinh xã hội đạt trên 10 tỷ đồng, đã triển khai hỗ trợ  xây dựng 198 nhà ở mới cho hộ nghèo, hộ chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng; đến nay, huyện giảm được 387 hộ nghèo, đạt 154,8% so với kế hoạch tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 2,13%, hộ cận nghèo còn 4,47%. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân xã Thanh Lâm.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thừa uỷ quyền trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các xã, thị trấn thuộc huyện Ba Chẽ của UBND tỉnh cho cán bộ, nhân dân xã Minh Cầm.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thừa uỷ quyền trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho các cá nhân.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2019, được các cấp, các ngành triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn huyện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân huyện Ba Chẽ, trong năm 2019, đã có 03 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; 18 đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 22 tập thể, 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; 03 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu hệ thống chính trị toàn huyện tập trung bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2019 của Đảng bộ huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Quyết tâm thi đua lao động, sản xuất, học tập , thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 72 năm ngày truyền thống thi đua ái quốc; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chủ đề công tác năm của huyện là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu: có 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 75%). Phấn đấu giá trị các ngành kinh tế đạt 1.260 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 15% so với năm 2019; tổng sản lượng lương thực đạt 6.750 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000ha; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 72%; kế hoạch vốn đầu tư XDCB đạt trên 260 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 36 tỷ đồng; có thêm 03 trường học đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành xây dựng 100% số trường đạt chuẩn Quốc gia; đạt thêm 03 thôn, khu phố văn hóa; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý ban đầu đạt 99%; tỷ lệ số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ hộ dân trên địa bàn thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%; giải quyết việc làm mới cho 600 lao động trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; phấn đấu có thêm 02 xã Đồn Đạc, Thanh Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Lương Mông đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cơ bản đạt mục tiêu hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn ký giao ước thi đua năm 2020.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong dịp này, đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy” do Văn phòng Trung ương Đảng trao tặng; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Vương Quang Ninh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” do Ban Dân vận Trung ương trao tặng và 04 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng.

Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện Ba Chẽ tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2019.

Cũng trong dịp này, cán bộ và nhân dân xã Thanh Lâm vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cán bộ và nhân dân xã Minh Cầm vinh dự được UBND tỉnh đã tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các xã, thị trấn thuộc huyện Ba Chẽ; trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 12 đơn vị và trao tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2019; nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong trong công tác và phong trào thi đua năm 2019./.

Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn