Hiệu quả công tác nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu phố ở Ba Chẽ

08/01/2020 09:00

Trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, huyện Ba Chẽ đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với đặc điểm, tình hình riêng của địa phương. Trong đó việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố ở tất cả các thôn, khu phố trên địa bàn theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một thành tích nổi bật trong công tác xây Đảng, xây dựng chính quyền trong những năm qua. Từ thực tiễn đã và đang triển khai, việc nhất thể hoá bước đầu khẳng định được hiệu quả, được nhân dân trên địa bàn đồng thuận, tin tưởng…

Ông Nông Quốc Vững - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn hướng dẫn bà con trong thôn chăm sóc cây trồng.

Đối với huyện Ba Chẽ khi thực hiện Chỉ thị này đã gặp không ít khó khăn, do trình độ, năng lực thực tiễn của một số đồng chí Bí thư chi bộ, chi ủy viên chưa đáp ứng yêu cầu, do địa bàn rộng, người dân sống không tập trung nên một số đồng chí ngại phải gánh vác nhiệm vụ khi được chi bộ và nhân dân tin tưởng, giao phó trách nhiệm. Song với quyết tâm thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động và động viên các đồng chí được chi bộ và nhân dân tín nhiệm; đồng thời mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, nghiệp vụ quản lý cơ sở và nghiệp vụ tuyên truyền, vận động cho đội ngũ bí thư, trưởng thôn, khu phố có đủ năng lực, sự tự tin trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, ngay từ năm 2017, huyện Ba Chẽ đã thực hiện thành công với 74/74 thôn, khu phố có Bí thư đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

Sau hơn 2 năm thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố thì vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố đã được khẳng định. Các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố là cầu nối để truyền tải những chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, địa phương đến với nhân dân.

Bà Lê Thị Phương - Bí thư Chi bộ, trưởng khu phố II, thị trấn Ba Chẽ cho biết: "Từ thực tiễn công tác của mình tôi thấy nếu như không nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố thì vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với nhiệm vụ chính trị của thôn, khu phố có lúc, có việc bị mờ nhạt; không phát huy được vai trò của người đứng đầu. Chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu của tỉnh là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng kịp thời yêu cầu về nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cấp thôn, khu. Qua đó, tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở, đến người dân. Hoạt động của chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng của người dân và cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao".

Đội ngũ Bí thư chi bộ thôn cùng với cán bộ xã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân.

Đã gần 2 năm nay, anh Lý Mạnh Thường ở thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Từ khi nhận nhiệm vụ, anh dồn hết tâm huyết thực hiện tốt các công việc của thôn, anh trực tiếp đến từng hộ gia đình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cũng như tuyên truyền chủ trương chính sách đến người dân. Đối với công tác giảm nghèo, anh lập danh sách hộ nghèo trong thôn, đề nghị cấp trên hỗ trợ cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng gia đình, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Với những hộ không muốn thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, anh kiên trì vận động, phân tích để họ hiểu, từ đó nỗ lực, mạnh dạn thoát nghèo. Đồng thời, khuyến khích các hộ trong thôn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ thế mạnh của địa phương. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, anh đã phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của cấp ủy về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Anh Thường phấn khởi chia sẻ: “Từ khi đảm nhiệm công tác là Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn tôi thấy mình có những thuận lợi nhất định, tôi vừa là người đưa ra chủ trương, cũng vừa triển khai thực hiện, thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của nhân dân trong thôn. Với những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình giải quyết công việc, Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn có thể nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho người dân. Chủ trương đưa ra và triển khai nhờ đó đạt hiệu quả cao, sát thực tế, được nhân dân ủng hộ".

Chính vì làm tốt vai trò "2 vai" của mình, mà đến nay khối đoàn kết của nhân dân thôn Khe Tâm luôn được giữ vững, bà con nhân dân trong thôn chủ động tham gia các mô hình phát triển kinh tế, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của thôn từ 23,8% năm 2017 xuống còn 10% năm 2019.

Ông Đặng Chung -  thôn Khe Tâm cho biết:"Tôi thấy việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn là một chủ trương đúng, giúp cho việc  sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân được thuận lợi hơn... Từ đó, có sự chỉ đạo, điều hành phù hợp. Hơn nữa nếu như trước đây chúng tôi thường phải tham gia 2 cuộc họp thôn mới có thể tiếp thu được nội dung công việc mà cán bộ thôn triển khai đến người dân. Nhưng từ khi nhất thể hóa thì người dân chúng tôi chỉ cần tham dự 1 cuộc họp. Qua đó góp phần làm giảm thời gian họp, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc”

Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn Đinh Văn Sáng là người đi đầu trong phát triển kinh tế.

Sau hai năm thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, có thể khẳng định việc thực hiện được đồng bộ trong điều kiện không ít khó khăn như hiện nay là một thành công lớn của huyện Ba Chẽ. Việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố không chỉ phát huy hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương đến quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Ông Bùi Văn Lưu - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ khẳng định: “Qua một thời gian thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố thì vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và đặc biệt là cá nhân người đứng đầu thôn, khu phố ngày càng được nâng cao hơn. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện giảm được nhiều quy trình, tăng tính thống nhất và rút ngắn thời gian triển khai nhiệm vụ của thôn, khu phố, nhất là trong việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp. Qua đây thì vai trò của đồng chí Bí thư Chi bộ, hệ thống chính trị ở thôn, khu phố và phương thức lãnh đạo của chi bộ đã được cải thiện rõ nét và đạt hiệu quả hơn. Có thể khắng định, qua thực tiễn triển khai thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu phố trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã mang lại hiệu quả thiết thực, đây là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tiếp tục thực hiện việc nhất thể hóa chức danh này trong nhiệm kỳ tới”.

Việc thực hiện  nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là điều kiện thuận lợi, là cơ sở để huyện Ba Chẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ mới 2020-2022, làm cơ sở để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Thùy Loan/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1324
Đã truy cập: 3815734