Đảng bộ khối Chính quyền triển khai nhiệm vụ năm 2020

10/01/2020 18:30

Ngày 10/01, Đảng bộ khối Chính quyền tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2019, Đảng bộ khối Chính quyền đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong năm, đã chỉ đạo 100% cgi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác. Qua sinh hoạt đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện việc học và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong năm; kết nạp 6 đảng viên mới đạt 120% kế hoạch; hoàn thiện thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 32 đồng chí; duy trì chế độ sinh hoạt Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, chăm lo và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  được quan tâm, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên năm 2019 có 05/16 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 31%; 11/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 69%; có 15 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 108 đồng chí đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tất cả các chỉ tiêu chính trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng khá đạt 15,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 33 tỷ đồng đạt 116,4% dự toán tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực đạt 6.812 tấn, đạt 101% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 3.312 ha đạt 110,4% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ; phát triển cây dược liệu có tính bền vững, toàn huyện trồng thêm được 31,6 ha Trà hoa vàng, 36,9 ha Ba kích; công tác xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Chương trình xây dựng Nông thôn mới; chương trình 135 và chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135” được triển khai hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa 02 xã và 01 thôn còn lại ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, huyện hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; đưa 03 xã Minh Cầm, Nam Sơn, Đạp Thanh về đích nông thôn mới, đạt 300% kế hoạch tỉnh giao; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, hết năm 2019 chỉ số cải cách hành chính của huyện là 53,45/61 điểm (đạt 87,62%), tăng 1,45 điểm (tăng 2,1%) so với năm 2018 giữ mức tốt; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, có thêm 01 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 19/22 trường, đạt 86,3%; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, chú trọng, tổng nguồn lực xã hội hóa cho công tác an sinh xã hội đạt trên 10 tỷ đồng, đã triển khai hỗ trợ  xây dựng 198 nhà ở mới cho hộ nghèo, hộ chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng; đến nay, huyện giảm được 387 hộ nghèo, đạt 154,8% so với kế hoạch tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 2,13%, hộ cận nghèo còn 4,47%. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Trong năm 2020, Đảng bộ Khối Chính quyền xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện năm 2020 với chủ đề là "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bần vững, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới"; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường xây dựng tổ chức đảng vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ khối Chính quyền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát huy tối đa sức mạnh nội lực và huy động tốt các nguồn lực cho phát triển sản xuất và đầu tư kết cấu hạ tầng, phấn đấu đưa 02 xã còn lại là Đồn Đạc và Thanh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt nông thôn mới. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng văn hóa gắn với phát triển du lịch; bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra; phấn đấu có 90% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các đoàn thể trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt tiêu chuẩn “cơ quan văn hóa”; tổng sản lượng lương thực đạt: 6.750 tấn; trồng rừng tập trung: 3.000 ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt 36 tỷ đồng; phấn đấu có thêm 03 trường học đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành 100% trường chuẩn quốc gia; có thêm 03 thôn, khu phố được công nhận đạt danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”; giải quyết việc làm mới 600 lao động; giảm số hộ nghèo 66 hộ, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,0%; phấn đấu thêm 02 xã Đồn Đạc và Thanh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý ban đầu 99%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 98,5%.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ Khối, Đ/c Hoàng Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất  sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối chính quyền đã đạt được trong năm 2019. Để thực hiện đạt kết quả những nhiệm vụ của năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đảng bộ khối chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức, hoạt động của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc; tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2022; rà soát nguồn, chuẩn bị tốt nguồn phát triển đảng viên mới; chủ động tham mưu các giải pháp, biện pháp để thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và hoạt động của Trung tâm hành chính công và bộ phận trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn; quan tâm đến việc chăm lo tết cho người nghèo, các gia đình chính sách; chuẩn bị tốt việc tổ chức các Lễ hội và tết trồng cây; truyên truyền, vận động nhân đân chuẩn bị tốt giống và hiện trường trồng rừng; chú trọng công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Đội ngũ cán bộ, công chức viên chức các cơ quan, đơn vị trong Khối cần tập trung nâng cao công tác tham mưu; chú trọng hoàn thành công việc đúng tiến độ; tiếp tục đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối và với các xã, thị trấn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Khối nói riêng và nhiệm vụ của Đảng bộ huyện nói chung.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Đảng bộ khối Chính quyền đã tặng giấy khen cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng năm 2019./.

Bình Minh - Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba ChẽGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1237
Đã truy cập: 3815647