Chi bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022

15/01/2020 08:30

Ngày 14/01, Chi bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là chi bộ được Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy chọn làm Đại hội điểm, để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Chi bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan Huyện ủy và chi bộ Phòng Nội vụ thuộc Đảng bộ Khối Chính quyền từ đầu năm 2018 theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chi bộ hiện có 11 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện luôn phát huy vai trò đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, đi đầu; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: công tác tổ chức, cán bộ; tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức bộ máy biên chế, vị trí việc làm; công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể; tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công lập; cán bộ, công chức cấp xã; công tác cải cách hành chính; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng… đảng viên chi bộ quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, quy định của Đảng; nâng cao khả năng nghiên cứu, đề xuất, chất lượng tham mưu trong công tác chuyên môn; luôn có ý thức trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thường xuyên nghiên cứu, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Với nhiều kết quả nổi bật, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều cán bộ, đảng viên được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy chi bộ và các chức vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chính như: hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị biểu dương, khen thưởng; hàng năm không có đảng viên vi phạm tư cách; 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, công chức thực hiện bản đăng ký và bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; kết nạp 01 đảng viên mới; phấn đấu 100% hộ gia đình cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; hàng năm cơ quan chuyên môn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; giữ vững các danh hiệu: cơ quan văn hóa; cơ quan “An toàn về an ninh trật tự”; tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; 100% cán bộ, công chức trong chi bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022.

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, thẳng thắn, đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban chi uỷ chi bộ; tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Triệu Thị Đạt - Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ban Chi ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt đại hội.

Ngay sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy đã tiến hành họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo các chi bộ còn lại để tổ chức Đại hội đảm bảo các nội dung, quy định và tiến độ thời gian./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 489
Đã truy cập: 3860811