Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 01/2020

20/01/2020 16:45

Ngày 20/01, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 01; triển khai nhiệm vụ tháng 02/2020. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Ngay từ đầu tháng 01/2020, với nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả nhiệm vụ năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ban hành Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2019 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với chủ đề "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới"; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2020; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020; hoàn thành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá  nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ chủ chốt về thực hiện nhiệm vụ 2019; chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức các cấp năm 2019; tổ chức kết nạp 26 đảng viên lớp 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo hoàn thành bầu cử trưởng thôn, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với kết quả 73/73 thôn, khu phố đảm bảo 100% nhân sự theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy; HĐND huyện duy trì chế độ họp giao ban, hoạt động tiếp công dân định kỳ theo quy định; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 12; chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện sau kỳ họp. Công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát công tác dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân; thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông đạt 97,5 ha, đạt 100% kế hoạch; tiếp tục triển khai đề án trồng rừng gỗ lớn, đề án trồng cây dược liệu; chuẩn bị hiện trường trồng rừng và Lễ phát động trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt hơn 12 tỷ đồng, bằng 275% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3 tỷ đồng, bằng 117% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác chăm sóc sức khỏe; công tác an sinh xã hội thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội dịp Tết Nguyên đán 2020 được quan tâm chú trọng, đã trao tặng 2.518 suất quà, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân 2020 diễn ra sôi nổi, rộng khắp công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại hạn chế trong tháng 1; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: các cơ sở Đảng tiếp tục triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; các hoạt động văn hóa, thể thao vui tết, đón xuân Canh Tý 2020, đảm bảo phương châm “An toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”; tập trung quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 02/12/2019 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 12/12/2019 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2020 "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới"; tổ chức các cuộc làm việc đầu năm với Đảng ủy 08 xã, thị trấn về triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành tổ chức công tác Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện thực hiện tốt các bước chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, tuyên truyền và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND huyện trong việc quyết định các nhiệm vụ quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phối hợp hoạt động giám sát tại cơ sở.

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 13/12/2019 của Huyện ủy, Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trước mắt, chú trọng tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, đảm bảo kịp thời vụ; chuẩn tốt hiện trường trồng rừng; triển khai hiệu quả đề án trồng rừng gỗ lớn, đề án trồng cây dược liệu; chủ động phòng chống rét, dịch bệnh cho người, cây trồng và vật nuôi; thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo năm 2019 đã đề ra.

Về thực hiện công tác đảm bảo mọi điều kiện để nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, các cơ sở Đảng tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, các ngành chức năng huyện; các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác trực lãnh đạo và chế độ thông tin báo cáo; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, ATGT; chủ động phòng chống cháy cháy nổ, cháy rừng, tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đốt pháo, thả đèn trời, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh ATTP, bình ổn giá cả thị trường; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động  mừng Đảng, mừng Xuân gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tạo không khí vui tươi, phấn khởi; chuẩn bị mọi điều kiện cho Hội trà hoa vàng lần 3 và Lễ hội Bàn vương; Lễ hội Đình Làng Dạ; Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà; Lễ giao nhận quân 2020… quan tâm công tác vệ sinh cảnh quan môi trường nông thôn, chỉnh trang đô thị; đảm bảo để nhân dân đón Tết vui vẻ, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4029
Đã truy cập: 3211350