Hướng dẫn cài đặt ứng dụng "Smart Quảng Ninh"

30/01/2020 16:00

Ngày 30/01, UBND huyện ban hành Công văn số 98/UBND-VP về triển khai thí điểm ứng dụng Smart Quảng Ninh. Đây là dứng dụng giúp người dân có thể cập nhật và phản ánh về  giao thông, môi trường, hoặc đóng góp ý kiến về các cơ chế chính sách của tỉnh. 

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay một số nội dung sau:

Tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, Người lao động có thiết bị di động thông minh thực hiện ngay việc tải, sử dụng ứng dụng “Smart Quảng Ninh” do đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thiết kế và tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm quen, sử dụng và đóng góp ý kiến hoàn thiện ứng dụng Smart Quảng Ninh (Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng gửi kèm theo).

Giao Phòng Văn hoá và TT huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện tổ chức tuyên truyền cụ thể với nhiều hình thức sát thực tiễn với người dân để quảng bá đến người dân, du khách biết, tải, sử dụng và có thể đóng góp ý kiến tiếp tục hoàn thiện ứng dụng trong thời gian thí điểm.

UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí nhân lực quản trị, là đầu mối có trách nhiệm điều phối việc giải quyết ý kiến, phản ánh của người dân liên quan đến các vấn đề của huyện tiếp nhận thông qua ứng dụng “Smart Quảng Ninh” (nếu có).  Chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và đơn vị tư vấn trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin về ý kiến, phản ánh của người dân được điều phối từ Trung tâm điều hành Thành phố thông minh và cập nhật kết quả giải quyết về Vãn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để công khai kết quả giải quyết và thông tin đến người dân.

Hướng dẫn cài đặt app Smart Quảng Ninh:


Video Hướng dẫn cài đặt Smart Quảng Ninh:

Xem thêm các video về huyện Ba Chẽ tại kênh YOUTUBE: HUYỆN BA CHẼ

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3397
Đã truy cập: 4117504