Thông báo thời hạn nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019

10/02/2020 11:00

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 vừa ban hành văn bản số 44/HĐTD ngày 07/02/2020 về việc thông báo kết quả thi tuyển Vòng 1, Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 07/02/2020 đến hết ngày 21/02/2020.

Theo đó trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai kết quả thi tuyển Vòng 1 (ngày 07/02/2020), thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 1 về Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 07/02/2020 đến hết ngày 21/02/2020.

Địa chỉ gửi đơn phúc khảo: Sở Nội vụ, tầng 3, Khu liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không giải quyết đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên (tính từ ngày ghi trên dấu bưu điện, nếu đơn được gửi theo đường bưu điện) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

Đã xem kết quả thi tuyển Vòng 1, Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 vui lòng chọn link phía dưới:

https://www.quangninh.gov.vn/donvi/huyenbache/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=10227

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2809
Đã truy cập: 7490217