Ba Chẽ: Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

16/02/2020 15:00

Những năm qua, Đảng bộ huyện Ba Chẽ luôn xác định công tác xây dựng và phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở và đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân.

Huyện Ba Chẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 1/2020. Ảnh: Bình Minh (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ)

Theo thống kê của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ, hiện 100% thôn, bản của Ba Chẽ đều có chi bộ hoạt động. Đảng bộ huyện Ba Chẽ hiện có 27 cơ sở đảng với trên 2.000 đảng viên, trong đó 80% đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Để có được kết quả này, thời gian qua huyện Ba Chẽ đã tập trung các giải pháp đồng bộ để phát triển số lượng, chất lượng đảng viên trên địa bàn.

Xác định rõ nhiệm vụ phát triển đảng viên góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng cho các cơ sở. Đồng thời, chú trọng những địa bàn khó khăn, ít đảng viên như các thôn: Khe Gia (xã Đạp Thanh), Khe Ốn (xã Thanh Lâm), Đồng Cầu (Lương Mông). Để nâng cao nhận thức chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, hằng năm, đảng ủy các cấp đều giao chỉ tiêu cụ thể đối với các chi bộ thôn, bản. Các cấp ủy phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên chính thức có kinh nghiệm trong công tác Đảng, có uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số về sinh hoạt tại thôn, bản, để xây dựng lực lượng nòng cốt.

Thực tế, việc phát triển đảng viên trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, do phần lớn thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số có nhận thức về Đảng còn hạn chế. Bên cạnh đó, số lượng thanh niên làm việc ở thôn, bản không nhiều; thanh niên được học tập một cách cơ bản, có chí hướng phấn đấu ở lại quê hương rất ít. Chính vì vậy, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, các chi bộ cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Buổi sinh hoạt chi bộ tại thôn Đồng Cầu, xã Lương Mông.

Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, đoàn thể, đơn vị, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những người đứng đầu ở các đoàn thể. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, ngoài thực hiện những nội dung theo Điều lệ Đảng, các chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt mở rộng, có sự góp mặt của trưởng các đoàn thể để nắm bắt, sát sao những nội dung trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, phong trào của địa phương. Trên cơ sở này, các đoàn thể tổ chức nghiêm túc lịch sinh hoạt, hằng tháng đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng ủy giao; quan tâm, rà soát đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, phát triển, tạo nguồn cho Đảng.

Điển hình như Đoàn Thanh niên huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, như: Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc... Trong các phong trào, phần việc, Huyện Đoàn đều phân công, giao nhiệm vụ cho đoàn viên là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên.

Bên cạnh đó, nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục công tác Đảng được triển khai hiệu quả trong huyện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, như: Thi tìm hiểu về Đảng; triển khai học tập nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của đoàn cấp trên...

Theo đồng chí đồng chí Bùi Văn Lưu, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ: Thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các chi bộ rà soát, sàng lọc quần chúng, chỉ kết nạp vào Đảng những quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Năm 2019, huyện Ba Chẽ đã phát triển 72 đảng viên mới. Đội ngũ đảng viên mới đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, xung kích, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW, trong đó chú trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Đồng thời, huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng và tạo nguồn để phát triển đảng viên ở vùng dân tộc thiểu số./.

Nguyễn Thanh/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 707
Đã truy cập: 4862062