Ba Chẽ: Quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách

20/02/2020 08:00

Năm 2020 huyện Ba Chẽ phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 36 tỷ đồng. Đây là mục tiêu thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, là thách thức không nhỏ của một huyện còn nhiều khó khăn như Ba Chẽ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành đồng bộ các giải pháp trọng tâm với quyết tâm cao nhất.

Năm 2019, tổng thu NSNN trên địa bàn huyện đạt trên 35 tỷ đồng, vượt 24% dự toán tỉnh giao, vượt 10% dự toán huyện phấn đấu.

Để đạt được kết quả này, trong năm 2019, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ba Chẽ tập trung chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn phối hợp triển khai các biện pháp, giải pháp chống thất thu, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn huyện, tập trung vào một số nguồn thu có khả năng thu ngay từ đầu năm, như: Thu phí môn bài hộ kinh doanh cá thể, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng từ hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản thuộc diện chịu thuế, thuế thu nhập cá nhân, đấu giá thu tiền sử dụng đất được thực hiện thu kịp thời.

Năm qua, có 10/11 khoản thu thực hiện đạt tiến độ và vượt dự toán tỉnh giao. Cụ thể: Thu từ DNNN trung ương đạt 224%; ngoài quốc doanh đạt 118%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 141%; thu phí, lệ phí 113%; thu tại xã đạt 456%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 130%; thu tiền sử dụng đất đạt 125%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 130%...

Dự toán thu NSNN năm 2020 được Ba Chẽ xác định trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô cấp Covid-19 đã và đang có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch của địa phương...

Để đạt được số thu 36 tỷ đồng năm 2020, tăng 5% so với số tỉnh giao năm 2020 (trong đó: Thuế, phí, thu khác tăng 7%; tiền đất bằng với dự toán tỉnh giao), huyện đã chỉ đạo các ngành rà soát, phân tích, đánh giá từng nguồn thu, sắc thuế, kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành chức năng, UBND xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế. Đẩy mạnh quản lý, kê khai thuế, lập bộ thuế; theo dõi đầy đủ, kịp thời đối tượng, nguồn thu trên địa bàn. Cùng với các ngành chức năng, quản lý chặt chẽ nguồn thu xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên, khoáng sản...; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định, chống thất thu ngân sách hiệu quả.

Chế biến gỗ tại Công ty CP Trường Sơn 36.

Đặc biệt, UBND huyện đã yêu cầu các địa phương nắm chắc nguồn thu, danh sách cụ thể đối tượng nộp thuế hằng tháng. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chức trách của Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế. Trường hợp để hụt thu ngân sách phải giảm chi tương ứng...

Song song với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ thuế theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, quản lý tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp ngoài địa bàn thực hiện các gói thầu xây dựng cơ bản thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, gắn với kiểm soát giải ngân, bố trí vốn cho dự án. Tăng cường rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất dôi dư, xen kẹp, chuyển mục đích sử dụng đất để khai thác tốt nguồn thu từ đất. Nhất là, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, thôn, khu phố vào cuộc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách. Nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vận động thành lập doanh nghiệp mới cũng như doanh nghiệp chấp hành nghiêm Luật Quản lý thuế...

Thái Cảnh/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 526
Đã truy cập: 5225838