Năm 2020 Ba Chẽ quyết tâm phát triển 520ha rừng gỗ lớn

20/02/2020 15:00

Thực hiện Đề án Phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2025, huyện Ba Chẽ đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ hình thành và phát triển ổn định vùng gỗ lớn với quy mô 5.000ha.

Công ty CP Phát triển rừng bền vững (xã Thanh Sơn) chăm sóc vườn ươm cây dổi phục vụ Đề án trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2019-2025.

Từ các các giải pháp tích cực, tính đến hết năm 2019, huyện đã trồng được 250 ha cây gỗ lớn. Năm 2020, huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trồng rừng mới đạt 3.000ha , nâng độ che phủ rừng đạt 72%; trong đó, phấn đấu sẽ trồng mới 520 ha cây gỗ lớn với các loài cây chủ yếu như: Sa mộc, Lim, Thông mã vỹ, Keo tai tượng, Keo lai và các loài cây bản địa như Dổi, Lát hoa..., đây cũng là mục tiêu đóng góp thiết thực và cụ thể hóa Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Để Đề án Phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2025 được triển khai thực hiện tốt, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức cho người dân, doanh nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mục đích, ý nghĩa, lợi ích kinh tế của trồng rừng gỗ lớn; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; các giải pháp về giống, khoa học kỹ thuật, khuyến lâm; công nghiệp chế biến, thị trường; các cơ chế, chính sách và huy động vốn cho trồng rừng gỗ lớn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu của Đề án đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3270
Đã truy cập: 3971433