Ba Chẽ: Đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

04/03/2020 08:30

Năm 2020, huyện Ba Chẽ thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới”. Với cách làm sáng tạo, đồng bộ, huyện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Nối tiếp thành công từ năm 2019

Với sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, năm 2019, được coi là một năm có nhiều thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện Ba Chẽ, đặc biệt là kết quả thực hiện chủ đề công tác năm. Ngay từ những ngày đầu năm, với nhiều khởi sắc về dịch vụ, du lịch, bộ mặt kinh tế của huyện có nhiều đổi thay tích cực, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến. Toàn bộ 38 nhiệm vụ đề ra đều được triển khai và đạt kết quả tích cực. Cơ cấu giá trị các ngành kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 33,3%, tăng 4,3% so với năm 2018; nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 41,7%, giảm 5,8% so với năm 2018; dịch vụ chiếm 25%, tăng 1,5% so với năm 2018. 

Việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã được huyện Ba Chẽ thực hiện trong suốt những năm qua. Trong đó, phải kể đến việc hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra. Cùng với đó, huyện thực hiện kiện toàn, sáp nhập, chuyển đổi thành công mô hình hoạt động của nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, như: Thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp, trực thuộc UBND huyện trên cơ sở tiếp nhận 3 cơ quan: Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật thuộc Sở NN&PTNT và Trạm Khuyến nông thuộc Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin với Đài TT-TH huyện; thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị và môi trường, trực thuộc UBND huyện trên cơ sở sử dụng biên chế hiện có và hợp đồng tỉnh giao. Đến thời điểm này đã giảm được nhiều cơ quan, đơn vị đầu mối, làm tinh gọn tổ chức.

Nỗ lực ngay từ đầu năm

Để thực hiện thành công nhiệm vụ nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, ngay từ đầu năm, Ba Chẽ đã quán triệt sâu sắc đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương, yêu cầu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 20-NQ/TU; Kế hoạch số 07/KH-UBND của UBND tỉnh; Nghị quyết số 13-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện. Bên cạnh đó, với mục đích nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, từ đó xác định rõ nội dung trọng tâm, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Gần dân, sát dân là một trong những yếu tố quan trọng để huyện đánh giá chất lượng cán bộ.

Ông Bùi Văn Lưu, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ, cho biết: Việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp đảm bảo đúng quy trình, và là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của huyện, nhất là nhân sự để thực hiện mô hình; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 75% đơn vị cấp xã; Bí thư cấp ủy không là người địa phương ở 100% đơn vị cấp xã. Đồng thời, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, đề cao đạo đức, kỷ luật công vụ, trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ đáp ứng yêu cầu của huyện ở những lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm, có thế mạnh như: Giáo dục đào tạo, y tế, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: Nông lâm nghiệp, khoa học, môi trường...

Huyện xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Mục tiêu trong năm 2020 của huyện là xã Lương Mông đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn xã nông thôn mới; huyện hoàn thành nhiệm vụ có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, chương trình OCOP...

Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của Ba Chẽ.

Năm 2020 với mục tiêu bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững, huyện phấn đấu tăng 15% tốc độ gia tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế mũi nhọn so với năm 2019; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt tối thiểu 36 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 415 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%...

Theo đó, huyện đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung phát triển sản xuất gắn với đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; duy trì thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản và quản lý quy hoạch; chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh như hiện tại, là những khó khăn không hề nhỏ trong chặng đường phát triển của huyện. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, đòi hỏi sự quyết tâm lớn, tập trung cao độ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, vận dụng linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, cũng như sự chuyển động của đời sống xã hội./.

Khánh Nam/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 542
Đã truy cập: 5225854