Ba Chẽ: Chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới

22/02/2020 10:00

Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Do đó, huyện Ba Chẽ đã tập trung rà soát, nắm bắt, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ trước đại hội theo phân cấp. Qua đó, bảo đảm nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đủ về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và tỷ lệ, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo huyện Ba Chẽ trao quyết định về công tác cán bộ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện. Ảnh: Ngọc Lợi (CTV)

Đồng chí Bùi Văn Lưu, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ, cho biết: Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ luôn được Ba Chẽ xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và chuẩn bị nguồn cán bộ phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ huyện đến xã, thị trấn; đồng thời căn cứ nguồn quy hoạch, đánh giá năng lực cán bộ, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, đồng thời thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Đến nay, đối với Ban Chấp hành, huyện đã quy hoạch 74 đồng chí, trong đó, nữ là 25 đồng chí; người dân tộc thiểu số 34 đồng chí; độ tuổi dưới 40 có 34 đồng chí. Quy hoạch các chức danh trong Ban Thường vụ là 20 đồng chí, trong đó, nữ 6 đồng chí; người dân tộc thiểu số 10 đồng chí; độ tuổi dưới 40 có 3 đồng chí. Hiện huyện đã hoàn thành quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt; hoàn thành rà soát, dự kiến danh sách số cấp ủy viên đương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới, số không tham gia cấp ủy khóa mới.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ là một trong những bước quan trọng để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã bổ nhiệm 155 cán bộ, gồm: Thông qua bầu cử 75 cán bộ, thi tuyển chức danh lãnh đạo 6 cán bộ, thông qua chương trình công tác 24 cán bộ... Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm đến cán bộ trẻ, có trình độ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, huyện đã tiến hành bổ nhiệm lại 39 cán bộ thuộc đối tượng giữ chức vụ thời hạn 5 năm phải tiến hành các thủ tục bổ nhiệm lại. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều được thẩm định của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến, xem xét các bước theo quy trình.

Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng quy chế cấp ủy, gồm: Kiểm điểm, đánh giá quá trình công tác, lấy phiếu tín nhiệm, nhận xét... Các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo về trình độ chuyên môn, lý luận, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu của cơ quan, đơn vị.

Để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã chủ động luân chuyển, điều động, bố trí sắp xếp cán bộ. Đến nay, 8/8 xã, thị trấn có Bí thư Đảng ủy không phải là người địa phương, 7/8 xã, thị trấn Chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương; 4/8 xã, thị trấn có Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; bố trí cấp phó các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định; chỉ định, điều động, luân chuyển chức danh cán bộ chủ chốt của 14 chi, đảng bộ cơ sở...

Cùng với đó, huyện đã thực hiện tinh giản 9 biên chế khối đảng, đoàn thể; 17 biên chế khối quản lý nhà nước; 20 biên chế viên chức sự nghiệp; 16 biên chế cán bộ công chức xã. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, huyện đã giảm 14 người; đưa công an chính quy đảm nhận chức vụ trưởng công an tại 8/8 địa phương.

Huyện Ba Chẽ cũng xác định phải gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa cán bộ với việc thực hiện rà soát công tác cán bộ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Qua đó, chuẩn bị nguồn cán bộ tốt, là nhân tố chủ lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo./.

Hạ An/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3291
Đã truy cập: 5088876