Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt nội dung chương trình Đại hội điểm các chi, Đảng bộ trực thuộc

03/03/2020 15:00

Ngày 03/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội điểm Đảng bộ Khối Chính quyền lần thứ VI; Đảng bộ xã Nam Sơn lần thứ X và Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt nội dung chương trình Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Trên tinh thần bám sát Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 134-KH/HU của Huyện ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, ngay sau khi được Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định chọn là các đơn vị tổ chức Đại hội điểm để các cơ sở Đảng rút kinh nghiệm. Đảng bộ Khối Chính quyền; Đảng bộ xã Nam Sơn; Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, triển khai các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ (2020-2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện và ra quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội. Đến nay các chi, Đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội chi bộ cơ sở; cơ bản hoàn tất các nội dung văn kiện, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự; dự thảo nghị quyết; chương trình hành động; công tác trang trí khánh tiết, phương án đảm bảo an ninh trật tự…theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sẵn sàng tổ chức Đại hội. 

Theo dự kiến, Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sẽ diễn ra trong ngày 14/3/2020, Đại hội sẽ bầu Ban Chi ủy, gồm 3 đồng chí; Đại hội Đảng bộ xã Nam Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong các ngày 19-20/3/2020; Đại hội Đảng bộ Khối Chính quyền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong các ngày 23-24/3/2020. 

Sau khi nghe báo cáo của các chi, đảng bộ tổ chức đại hội điểm, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào các nội dung như: Công tác nhân sự; công tác chuẩn bị các nội dung, chương trình Đại hội; bổ sung thêm một số kết quả nổi bật cũng như điều chỉnh báo cáo chính trị ngắn gọn, xúc tích hơn.

Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt nội dung chương trình Đại hội Khối Chính quyền. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự chủ động, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc của các chi, đảng bộ trực thuộc trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm với hệ thống các văn bản, văn kiện chính trị, kịch bản chương trình phục vụ đại hội, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền khánh tiết, công tác an ninh trật tự cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu các đơn vị tổ chức đại hội điểm tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến của các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy để hoàn thiện các văn kiện, báo cáo, chương trình Đại hội theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết; quan tâm công tác hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự… sớm hoàn thiện tất cả các nội dung chương trình Đại hội để Đại hội điểm của các chi, đảng bộ, nhiệm kỳ (2020 -2025) diễn ra đảm bảo thời gian quy định, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3356
Đã truy cập: 3971519