"Xây dựng Ba Chẽ thành địa phương đi đầu của tỉnh về vùng dược liệu, gắn với các sản phẩm OCOP "

17/03/2020 21:00

Ngày 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Huyện uỷ Ba Chẽ về triển khai nhiệm vụ năm 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc.

Năm 2019, bám sát Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 04/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ; Thông báo Kết luận số 396-KL/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ; công tác dân vận trong hệ thống chính trị được triển khai rộng khắp. MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy 16/16 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng khá đạt 15,5%; thu ngân sách nhà nước địa bàn, đạt 35,2 tỷ đồng, vượt 24% dự toán tỉnh giao; trồng rừng tập trung đạt 3.312 ha, tăng 6,2% so với cùng kỳ; phát triển thêm được 31,6 ha Trà hoa vàng, 36,9 ha Ba kích tím; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,13%, hộ cận nghèo còn 4,47%... đưa 03 xã Minh Cầm, Nam Sơn, Đạp Thanh về đích nông thôn mới, huyện hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. 

Thực hiện Kết luận số 396-KL/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ba Chẽ đã xây dựng 4 đề án lớn có tính cấp thiết, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của huyện và được UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện: Đề án bảo tồn và phát triển một số loài dược liệu quý; Đề án phòng chống lũ, lụt, sạt lở đất giai đoạn 2019-2020; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn gắn với phát triển du lịch cộng đồng; Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2019 - 2025. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 2/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Ba Chẽ đã chọn chủ đề "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới" với 13 chỉ tiêu chủ yếu và 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 1.260 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 15% so với năm 2019. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 3 trường học đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành xây dựng 100% số trường đạt chuẩn quốc gia; giải quyết việc làm mới cho 600 lao động; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 72%... 

Về công tác chuẩn bị Đại hội các cấp. Huyện đã bám sát Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU của Tỉnh ủy chuẩn bị tốt các mặt công tác cho Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt chỉ thị số 12-CT/TU về hoàn thành bầu cử đồng loạt trưởng thôn, khu phố và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đảm bảo 100% phương án nhân sự đã được phê duyệt với 73/73 Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu ph; chỉ đạo các cơ sở Đảng chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Đại hội, lựa chọn 03 đơn vị tổ chức Đại hội điểm; phấn đấu hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 4/2020. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã chuẩn bị tốt đề án nhân sự đảm cơ cấu, chất lượng; hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị (lần 3); chọn 3 công trình tiêu biểu gắn biển chào mừng Đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng; trang trí, khánh tiết đảm bảo công tác hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự sẵn sàng tổ chức Đại hội.

Đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu đề xuất, kiến nghị một số nội dung quan trọng tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, huyện Ba Chẽ đã đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy về một số vấn đề liên đến việc ban hành chính sách ưu đãi thu hút đội ngũ bác sỹ về công tác tại huyện, phục vụ công tác khám chữa bệnh nhân dân; chế độ cử tuyển, đào tạo để đảm bảo số lượng giáo viên Ngoại ngữ giảng dạy ở các cấp học; đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 150 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị quan tâm cho huyện lập chủ trương đầu tư dự án cải tạo tỉnh lộ 330 lên theo tiêu chuẩn cấp 4 miền núi và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh cuộc làm việc. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của huyện Ba Chẽ trong năm qua, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những mặt còn hạn chế để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tại huyện Ba Chẽ phải có tầm nhìn gắn với phát triển các đô thị lân cận như TP Hạ Long, Cẩm Phả. Cần tính toán quy hoạch sử dụng đất và chiến lược phát triển kinh tế, quy hoạch hành lang các tuyến đường để bảo tồn quỹ đất, kết nối các tuyến giao thông từ Hạ Long đến Ba Chẽ. 

Trong định hướng phát triển, Ba Chẽ cần đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ vùng cao gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc truyền thống. Để làm được việc này, huyện phải tăng cường quản lý, bảo vệ phục hồi rừng tự nhiên, bảo vệ cảnh quan du lịch sinh thái, bảo tồn phát huy vốn văn hóa người dân tộc để tạo sản phẩm du lịch gắn kết với Hạ Long; phát triển theo hướng chuyển dịch sang du lịch dịch vụ sinh thái rừng, trải nghiệm. 

Đồng thời, cần tập trung rà soát lại toàn bộ rừng, đất rừng để giải quyết căn cơ những vấn đề liên quan tới đất ở, đất rừng, tổ chức lại nghề rừng; hạn chế tiến tới không sản xuất dăm gỗ mà thu hút các dự án chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng. Phấn đấu trở thành địa phương đi đầu của tỉnh về xây dựng vùng dược liệu, gắn với các sản phẩm OCOP trên cơ sở áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, nhất là cây giống. 

Huyện cũng cần tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn, giảm nghèo bền vững; đầu tư hạ tầng ở các xã vùng cao phải đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; thu hút các doanh nghiệp thúc đẩy kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, tổ hợp tác. Quan tâm đến cuộc sống người dân; xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường trong sinh hoạt cộng đồng khu dân cư. Về văn hóa xã hội, phải quan tâm tới giáo dục đào tạo, không chỉ ở đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mà cả phương pháp giáo dục. Thực hiện tốt phân luồng đào tạo lao động nông thôn. Quan tâm phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng. 

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, lưu ý cơ cấu, tỷ lệ nhất thể hóa; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục phát triển đảng viên ở khu dân cư; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh trong đồng bào dân tộc, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trong giai đoạn hiện tại, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ưu tiên mọi nguồn lực, xây dựng các phương án, kịch bản sẵn sàng chủ động ứng phó mọi tình huống xảy ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 846
Đã truy cập: 1940798